U nastavku je Regionalna deklaracija ljudskih prava koju su povodom Međunarodnog dana ljudskih prava mladi Zapadnog Balkana uputili vladama u regionu.

Mi, mladi Zapadnog Balkana,

Ujedinjeni u nameri da doprinesemo uspostavljanju društava zasnovanih na poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda,

Zahtevamo ostvarivanje našeg prava na slobodu kretanja na području Zapadnog Balkana i Evrope, kako bismo upoznali naše vršnjake i razmenili iskustva sa njima, i tako uspostavili snažnije veze u okviru profesionalne, obrazovne i društvene saradnje.

Negujemo i promovišemo principe međusobnog uvažavanja i saradnje, kao i kritičkog pristupa prema kršenjima ljudskih prava koja proističu iz zajedničke nasilne prošlosti, što je jedino moguće kroz regionalnu i prekograničnu saradnju.

Ističemo da je jedini i najefikasniji način da se masovno kršenje ljudskih prava ne ponovi otvorena i slobodna saradnja vlada i društava kao takvih.

Želimo da istaknemo važnost regionalne saradnje i komunikacije između institucija naših država, kao i da ukažemo na probleme čije bi rešavanje doprinelo našem upoznavanju, boljem razumevanju i uspostavljanju društava u kojima želimo da živimo: slobodnih, demokratskih, otvorenih i prosperitetnih.

Želimo da:

1. Svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja.

2. Svako ima pravo na školovanje na svom jeziku kao i na inkluzivno obrazovanje.

3. Svako ima pravo na priznanje akademskih diploma izdatih od bilo koje obrazovne ustanove u regionu; ovo pravo može biti uslovljeno samo profesionalnim standardima, nezavisno od ideološkog i političkog uticaja.

4. Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi ideje i obaveštenja bilo kojim mirnim i demokratskim sredstvima, bez obzira na granice.

5. Svako ima pravo na slobodu kretanja i izbora stanovanja u granicama pojedine države. Svako ima pravo da napusti svaku zemlju, uključujući svoju vlastitu, kao i da se vrati u svoju zemlju.

6. Sve punoletne osobe imaju pravo na sklapanje braka i zasnivanje porodice, bez ikakvih ograničenja u pogledu rase, nacionalnosti, seksualnog opredeljenja i/ili vere. Osobe koje su sklopile brak su ravnopravne pri sklapanju i za vreme trajanja braka.

7. Svako uživa slobodu savesti.

8. Svako ima pravo da u drugim zemljama traži i uživa azil od proganjanja.

9. Svako ima pravo na slobodnu komunikaciju i razmenu informacija. U cilju uspešnog uspostavljanja komunikacije među građanima i građankama regiona, smatramo neophodnim uspostavljanje saradnje mobilnih mreža u svim zemljama Zapadnog Balkana.

10. Svako ima pravo na slobodan promet roba i usluga, bez obzira na granice.

11. Svako ima pravo na slobodno uživanje kulture i kulturnih dobara, koje uključuje i pravo na učešće u kulturnom životu, nezavisno od državnih granica ili etničkih, religioznih i nacionalnih razlika.

Takođe, čvrsto verujemo da ne možemo graditi zajedničku budućnost ako se na pravi način ne odnosimo prema masovnom i sistematskom kršenju ljudskih prava koje je počinjeno u nedavnoj prošlosti. Pravi odnos prema ratnoj prošlosti, uslov je bez koga nema društva koje je izgrađeno na principima pravičnosti i vladavine prava. Pored navedenog, ovom prilikom se sećamo svih žrtava u našim zemljama čija su osnovna ljudska prava kršena u nedavnim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije.

Pozivamo vlade u regionu da:

1. Pojačaju saradnju i razmenu informacija kako bi se locirale i identifikovale osobe koje se i dalje vode kao nestale iz perioda nedavnih sukoba.

2. Pojačaju pravosudnu i bezbednosnu saradnju, kao i razmenu dokaza u krivičnom gonjenju odgovornih za teška kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava.

3. Promovišu pristup kulturi sećanja i istoriji o sukobima u bivšoj Jugoslaviji, koji bi bio zasnovan na utvrđenim činjenicama, pravima i perspektivi žrtava, kao i na odricanju od nacionalističke i drugih ekstremističkih ideologija, koje najviše dovode do nasilja.

4. Podrže procese utvrđivanja činjenica o sukobima u bivšoj Jugoslaviji, kao što je REKOM- Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratnih zločina i teških kršenja ljudskih prava počinjenih u sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije.

5. Ulože u simbolične, obrazovne i političke mere kojima se podstiče i jača proces pomirenja, čime bi bilo osigurano neponavljanje nasilja za našu, kao i za buduće generacije.

Uvereni smo da jedino poštujući ove restorativne i retributivne mere, možemo živeti u okruženju održivog mira i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana.