fbpx

Rat u Srbiji (1991-2001): Jeste se desilo

Rezultat oruženih sukoba na području bivše SFR Jugoslavije u periodu od 1991. do 2001. godine je nasilna smrt 130 hiljada osoba, više miliona proteranih, dok se više od 10 hiljada ljudi i dalje vodi kao nestalo. Zvaničnici i institucije Republike Srbije od početka ratnih sukoba do danas, uz retke izuzetke, negiraju učešće oružanih snaga SRJ i Srbije u ratnim sukobima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Takođe, predmet negiranja, relativizacije i zaborava institucija države Srbije su zločini koje su pripadnici oružanih snaga SRJ i Srbije, kao i paravojne jedinice počinili na teritoriji Srbije, uključujući i Kosovo (1998-1999) u periodu od 1991. do 2001. godine.

Kao kontrapunkt zaboravu na ratne događaje, publikacija „Rat u Srbiji (1991-2001): Jeste se desilo” ima za cilj da informiše, obrazuje i podseti sve zainteresovane o postojanju tajnih masovnih grobnica, logora i torture, ubistava i progona nad pripadnicima manjina, prisilnih mobilizacija nad izbeglicama, kao i zločinima paravojnih jedinica na teritoriji Srbije u periodu od 1991. do 2001. godine. Takođe, publikacija sadrži tekst o pobuni na jugu Srbije (2000-2001), kao i sumiranu hronologiju delovanja udruženja i pojedinaca koji su kroz antiratni i mirovni pokret u Srbiji pokušali da se suprotstave početku ratova kao i da iskažu protest protiv politike zločina u periodu od 1991-1999.

Tematizujući navedene obrasce nasilja i zločine koje ukupno nazivamo Ratom u Srbiji, publikacija se sastoji od sedam tekstova koji se zasnivaju na podacima drugih organizacija koje su dokumentovale ljudske gubitke u Srbiji, povezivanju sudski utvrđenih činjenica, zvaničnih podataka domaćih i međunarodnih institucija, kao i izjavama svedoka, preživelih i porodica žrtava.

Svi tekstovi se sastoje od konteksta, hronologija, izjava žrtava i svedoka, sudskih epiloga, opisa povezanih lica sa ratnim događajima, kao i memorijalizacije određenog temata zaboravljenog ciklusa nasilja i pojedinačnih zločina prema manjinama u Srbiji. U periodu opšte glorifikacije osuđenih ratnih zločinaca u Srbiji, ova publikacija predstavlja pokušaj da na što jednostavniji i obuhvatniji način razbijemo mit o tome da se u Srbiji nije dešavao rat, kao i da država Srbija nije učestovala u ratnom raspadu druge Jugoslavije.

Publikacija: Rat u Srbiji

03.05.2020

Ostale publikacije