Inicijativa mladih za ljudska prava je tokom avgusta 2023. godine sprovela istraživanje na temu stavova mladih u Srbiji o ratovima devedesetih u saradnji sa agencijom za istraživanje javnog mnjenja SmartPlus. Cilj ovog istraživanja je ispitivanje znanja mladih o ratovima u bivšoj Jugoslaviji, njihovim akterima i počiniocima ratnih zločina, kao i odnosu mladih u Srbiji prema Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), NATO bombardovanju, Kosovu i suočavanju sa prošlošću. 

Autor istraživanja Rodoljub Jovanović je u petak, 22. decembra predstavio istraživački izveštaj ,,Stavovi mladih u Srbiji o ratovima devedesetih” studentima i studentkinjama Fakulteta političkih nauka. Predstavljanje je održano u okviru predmeta Političko ponašanje i okupilo je više od 70 studenata i studentkinja druge godine novinarskog i četvrte godine međunarodnog smera.

Studenti/kinje su imali priliku da čuju koji su preovlađujući stavovi njihovih vršnjaka kada je u pitanju odnos prema zločinima, ratnim zločincima, odnosu prema MKSJ kao i drugim temama koje su povezane sa ratovima devedesetih. Takođe, studenti/kinje su se uključili u diskusiju o načinu na koji oni uče o ratovima devedesetih i koji su im izvori znanja. Zaključili su da u okviru osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja ne obrađuju dovoljno ove teme, a da oni sami najveći broj informacija dobijaju od članova/ica svojih porodica.

Kada je u pitanju značaj ove teme, učesnici/ce su istakli da se nekada osećaju kao da je teret ratova devedesetih na njihovim leđima, ali da razumeju zašto je neophodno govoriti o ovim temama. Zaključili su da iza prikupljenih podataka i izjava u toku istraživanja stoji dosta emocija i pristrasnosti koju treba prevazići kada se bavimo ovim temama. “Ovo istraživanje nam je pokazalo da radi pomirenja moramo da izađemo iz okvira nacionalnog identita jer smo pre svega ljudska bića”, rekao je jedan od studenata.

Ceo istraživački izveštaj možete pročitati ovde.

 

*Istraživački izveštaj „Stavovi mladih u Srbiji o ratovima devedesetih” finansiran je od strane Evropske unije. Sadržaj izveštaja je isključivo odgovornost Inicijative mladih za ljudska prava i ne odražava nužno stavove Evropske unije.