Inicijativa mladih za ljudska prava i Institut za evropske poslove pozivaju Fakultet političkih nauka da se izjasni povodom ustupanja prostorija fakulteta i podrške studentskim organizacijama čiji je cilj delovanja protivan članu 10 Zakona o studentskom organizovanju.

U sredu, 26. oktobra na Fakultetu političkih nauka održana je tribina pod nazivom “Srpski identitet između prošlosti i budućnosti”, koju je organizovala studentska organizacija Srpski politički forum.

Partner Srpskog političkog foruma u organizovanju ove tribine je instagram stranica Id.entitet, koja se predstavlja kao “brend odeće”, što nije navedeno u obaveštenju na sajtu FPN-a, ali je eksplicitno navedeno na Fejsbuk stranici Srpskog političkog foruma.

Primarni cilj delovanja Srpskog političkog foruma, kako je navedeno na njihovom sajtu, je promocija srpske političke, kulturne i istorijske baštine. Taj cilj je protivan članu 10 Zakona o studentskom organizovanju, prema kome ciljevi ili oblast ostvarivanja ciljeva studentskih organizacija moraju biti usmereni na studente, i to na: ostvarivanje i zaštitu prava, interesa i zdravlja studenata; unapređenje nastave; unapređenje životnog standarda studenata; unapređenje položaja studenata u društvu i unapređenje aktivnog učešća studenata u procesu donošenja odluka.

Organizator pomenute tribine na Fakultetu političkih nauka je i Instagram stranica Id.entitet, koja – u trenutku kad se odvija agresija na Ukrajinu – prodaje majice koje slave vojne aktivnosti ruske vojske u okolini Mariupolja, koji je postao jedan od simbola ubijanja civila u ratu koji još uvek traje. Ista stranica je na svom profilu nazivala LGBT+ osobe “bludnicima” i pružila je podršku vladiki Nikanoru koji je uoči održavanja manifestacije EuroPride pozvao na ubistvo pripadnika LGBT+ populacije. Protiv vladike Nikanora je podneta i krivična prijava, za sada bez pravnog epiloga.

Fakultet političkih nauka mora biti upoznat sa ciljevima i delovanjem organizacija i grupa koje svoje aktivnosti sprovode na fakultetu, posebno studentskih organizacija koje svoj ugled i uticaj baziraju i na kredibiltetu javne obrazovne ustanove. Zakon takođe nalaže da visokoškolska ustanova mora da vodi javni elektronski registar studentskih organizacija koji objavljuje na svom sajtu, koji sadrži podatke propisane zakonom o svakoj studentskoj organizaciji koja pri njoj deluje. Međutim, na sajtu Fakulteta političkih nauka navodi se samo spisak studentskih organizacija, u kome nisu istaknuti zakonom propisani podaci u pogledu studentske organizacije Srpski politički forum.

Studentska organizacija Srpski politički forum na svojim društvenim mrežama podržava i promoviše Kapetana Dragana, označavajući ga kao “hrabrog borca”. Kapetan Dragan je osuđen  na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina tokom rata u Hrvatskoj. U 2017. godini, ista organizacija koja deluje na fakultetu slavila je 26. godišnjicu od “srpskog oslobađanja Vukovara”. Međutim, ono što je istina je da su u Vukovaru izvršeni zločini ubijanjem više stotina civila i razaranjem 90% grada zbog čega se Vukovar često navodi i kao primer urbicida.

Studentska organizacija Srpski politički forum se dodatno bavi i promocijom skupa pod nazivom “Litije”, koji je rešenjem MUP-a, ali i izjavama vodećih predstavnika skupa, označen kao skup protiv LGBT+ populacije, usled koga je stvorena opasnost da će doći do nasilja i napada i drugih oblika uništavanja imovine i narušavanja javnog reda i mira tokom najavljene šetnje u okviru manifestacije EuroPride, što je navedeno i u presudi Upravnog suda. Tokom održavanja “Litija” broj napada na pripadnike/ce LGBT+ zajednice značajno je porastao u odnosu na isti period prošle godine, te su mnogo porodice u Srbije živele u strahu za svoje najbliže. 

Usled ovakvog delovanja, studentska organizacija Srpski politički forum ne ispunjava ni minimalne uslove za sticanje statusa studentske organizacije, a koji prema članu 11 Zakona o studentskom organizovanju zahteva da studentska organizacija “u svom radu, a u okviru svog članstva garantuje ravnopravnost svih studenata bez obzira na rasu, boju kože, pretke, državljanstvo, nacionalnu pripadnost i etničko poreklo, jezik, verska i politička ubeđenja, pol, rodni identitet, seksualnu orijentaciju, imovno stanje, rođenje, genetske osobenosti, zdravstveno stanje, invaliditet, bračni i porodični status, osuđivanost, starosnu dob, izgled, članstvo u sindikalnoj i drugoj organizaciji, i drugim stvarima u skladu sa zakonom kojim se uređuje zabrana diskriminacije”. Javnom podrškom i promocijom ratnih zločinaca, razaranja gradova u regionu i skupova kojima se negiraju osnovna ljudska prava LGBT+ osoba i partnerstvom sa Instagram stranicama koje podržavaju pozive na linč marginalizovanih grupa i veličaju rusku agresiju na Ukrajinu, studentske organizacije deluju u suprotnosti sa pravnim propisima koje uređuju njihov rad i status.

Delovanje studentske organizacije Srpski politički forum je takođe protivno članu 43 stav 10 Zakona o visokom obrazovanju, koji kaže da “na visokoškolskoj ustanovi nije dozvoljeno političko, stranačko ili versko organizovanje i delovanje.” Delovanje ove organizacije takođe je i religijsko a promoviše se i na sajtu Fakulteta političkih nauka.

Inicijativa mladih zajedno sa aktivistima/kinjama od kojih su mnogi studenti/kinje Fakulteta političkih nauka i Institut za evropske poslove, zabrinuti su povodom ustupanja prostorija Fakulteta organizacijama i ličnostima koje deluju religijski, promovišu ratne zločince, netoleranciju i diskriminaciju, uz isticanje simbola koje najčešće koriste ekstremističke grupe na Fakultetu, a pod okriljem jačanja “narodnosne svesti studentske populacije” u Srbiji. 

Studentsko organizovanje jedan je od najvažnijih oblika organizovanja za mlade, te smatramo da je rad studentskih organizacija ključan za razvoj i unapređenje položaja studenata i da je zbog toga važno da se odvija u skladu sa zakonskim propisima. Ovim putem ukazujemo na nabrojane propuste u odnosu na zakonsku regulativu i pitamo Upravu Fakulteta političkih nauka da li aktivnosti i delovanje Srpskog političkog foruma ujedno održavaju stavove i vrednosti iza kojih stoji Fakultet političkih nauka kao javna obrazovna institucija od velikog značaja za mlade u Srbiji na čijem se sajtu i u čijim se prostorijama promoviše rad navedene organizacije?