fbpx

Poziv na predstavljanje istraživanja „Stavovi mladih u Srbiji o ratovima devedesetih”

12h
13.11.2023 - 13.11.2023
Endžio HAB (Dobračina 4, Beograd)

Inicijativa mladih za ljudska prava vas poziva na predstavljanje istraživanja „Stavovi mladih u Srbiji o ratovima devedesetih” koje će se održati u Beogradu, 13. novembra u 12h u Endžio Habu (Dobračina 4). 

Inicijativa mladih za ljudska prava je avgusta 2023. godine sprovela istraživanje na temu stavova mladih u Srbiji o ratovima devedesetih u saradnji sa agencijom za istraživanje javnog mnjenja SmartPlus. Cilj ovog istraživanja je ispitivanje znanja mladih o ratovima u bivšoj Jugoslaviji, njihovim akterima i počiniocima ratnih zločina, kao i odnosu mladih prema Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, NATO bombardovanju, Kosovu i suočavanju sa prošlošću.

U poslednjih nekoliko godina zabeležen je značajan porast negiranja i revidiranja činjenica o zločinima koji su počinjeni tokom ovih ratova u različitim društvenim praksama, kao što je medijsko izveštavanje o ratovima devedesetih, komemoracije ratnih zločina, političke kampanje, politički angažman osuđenih ratnih zločinaca i šire posmatrana politika sećanja na ratove devedesetih. Uz to, istraživanja pokazuju brojne probleme kada je u pitanju prezentacija činjenica u udžbenicima istorije. 

Istraživanje  „Stavovi mladih o ratovima devedesetih” ukazuje na nedostatak interesovanja i poznavanja ratova devedesetih od strane mladih, kao i na sistemske nedostatke koji su doprineli formiranju stavova mladih koji se odnose na pomirenje u regionu i suočavanje sa prošlošću. 

Na predstavljanju istraživanja govoriće:

  • Rodoljub Jovanović, istraživač
  • Anja Zloporubović, Inicijativa mladih za ljudska prava
  • Miljana Pejić, Krovna organizacija mladih Srbije
  • Marija Vasić, profesorka u gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu

Razgovor moderira Marko Milosavljević, rukovodilac za istraživanje i zagovaranje u Inicijativi mladih za ljudska prava.

 

Predstavljanje istraživanja “Stavovi mladih u Srbiji u ratovima devedesetih” održava se u sklopu YIHR rođendanske nedelje u okviru koje proslavljamo 20 godina borbe za demokratiju čiji su glavni stubovi istina, mir i dobrosusedski odnosi.

 

Ova publikacija je finansirana od strane Evropske unije. Sadržaj publikacije je isključivo odgovornost Inicijative mladih za ljudska prava i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Ostali događaji

18h
15.11.2023 - 15.12.2023
Endžio HAB (Dobračina 4, Beograd)

Poziv na otvaranje izložbe „Zamisli promenu“

Detaljnije