fbpx

Prava lica lišenih slobode u zatvorskom sistemu Srbije

Pored nalaza o 14 posećenih zatvorskih ustanova, izveštaj sadrži i analizu promene pravne regulative za sistem izvršenja krivičnih sankcija, kao i preporuke za poboljšanje stanja ljudskih prava u zatvorima u Srbiji.

Projekat „Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu“ su pored Inicijative mladih za ljudska prava Srbija sprovele i partnerske organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava Crna Gora (članica Građanske alianse), Centar za rehabilitaciju od trauma i torture iz Albanije (ARCT) i Međunarodni Savet za rehabilitaciju za žrtve torture iz Danske (IRCT) i imao je za cilj da doprinese društvu bez torture kroz aktivnosti civilnog društva koje su usmerene protiv zlostavljanja i drugog okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

Izveštaj možete preuzeti ovde.

27.06.2016

Ostale publikacije