Juče (12.10) smo u Endžio Habu otvorili izložbu Breaking Free, zajedno sa udruženjem Zaboravljena djeca rata iz Sarajeva, kao i sa našim partnerkama Autonomnim ženskim centrom i Ženama u crnom. 

Svečano otvaranje je počelo u 18h uz obraćanje koautorki izložbe, predsednice Udruženja Ajna Jusić, programske menadžerke Mirne Omerčaušević i programske diretkorke Inicijative mladih za ljudska prava Sofije Todorović.

Prvobitna i najsnažnija ideja izložbe jeste da publika osvesti postojanje dece koja su direktna posledica rata na prostorima bivše Jugoslavije. Ovu decu čine kategorija dece koja su rođena kao posledica ratnog silovanja, deca UN mirovnjaka i deca humanitarnih radnika čije su se misije odvijale u BiH za vreme rata i u posleratnom periodu.

„Izložbom želimo naglasiti važnu činjenicu da svu diskriminaciju, bol i patnju koju su ova djeca preživjela,  još uvijek doživljavaju u dobu mira. Danas djeca stradaju ljudskom rukom i postupcima diskriminacije, ponižavanja, marginalizacije, stigmatizacije i društvenog odbacivanja. Izložbom želimo otvoriti prostor za uvid vlastitih odgovornosti u kontekstu posljedica rata i seksualnog nasilja. Krucijalno je, da u mirnodopskom periodu građani osvijeste sopstvene diskriminatorne prakse koje mogu dodatno otežati već tešku borbu sa nepravdom na prostorima bivše Jugoslavije.“ – rekla je Ajna Jusić.

„Smatramo da je dijalog i razumijevanje traume u dobu mira temelj uspostave regionalnog razumijevanja rata i unaprijeđenja tranzicijske prave. Ako dozvolimo da mi mladi i naša djeca prolazimo isto što i naši roditelji, to će biti poraz nas kao ljudi. Upravo zbog toga, sve dok imaju snage, oni će pričati svoje priče i ukazivati na to koliko bola nastaje ljudskog rukom a ne mora, ako promislimo i gradimo društvo koje razumije i uvažava traume svakog pojedinca. Kolektivnog mira i razumijevanja nema dok se svaki pojedinac ne suoči sa posljedicama rata i pri tome u mirnodopskog periodu ne omalovažava tuđu bol.“ – dodala je Mirna Omerčaušević.

Programska direktorka Inicijative mladih za ljudska prava Sofija Todorović naglasila je važnost postavljanja ove izložbe u Beogradu i to u prostoru Endžio HAB koji je prepoznat kao jedan od prostora slobode u Srbije i zahvalila se Udruženju kao i našim partnerkama Autonomnom ženskom centru i Ženama u crnom.

Izložba Breaking Free inspirisana je borbom i snagom dece rođene zbog rata i njihovih majki koja traje skoro tri decenije. Dosadašnja borba je trajala u tišini pod velom stigme i diskriminacije, ali danas, zajedničkim snagama, zajedničkim glasom odlučili/e su izaći i progovoriti o tami u kojoj su živeli/e i mnogi/e još uvek žive. Lična iskustva dece odraz su političkog i društvenog sistema u mirnodopskom periodu, koji je već postojeću traumu produbio patrijarhalno-opresivnim alatima.

Izložba naglašava solidarnost, empatiju, slobodu, jednakost i izbor. Deca rođena iz čina ratnog seksualnog nasilja jasno izražavaju svoj identitet “deteta svoje majke”, nikada nisu i nikada neće biti “deca neprijatelja”. Naše majke, sve osobe preživele ratno seksualno nasilje nisu krive za to!

Idejni koncept izložbe razvile su Ajna Jusić i Mirna Omerčauševic, dok je autor fotografija i video rada Sakher Almonem, sirijsko-francuski umetnik. Inspiracija za ovu izložbu rodila se kada ga je Darrel Toulon (The Alpha Group) pozvao da učestvuje u projektu „In the name of the father / U ime oca“ koji je organizovan u saradnji sa Narodnim pozorištem Tuzla.

Izložba će biti otvorena do 22. oktobra, svaki radni dan od 12 do 20h.

Photo // Radio Slobodna Evropa