Inicijativa mladih za ljudska prava organizovala je onlajn predavanje “Genocid u Srebrenici kroz prisluškivane razgovore” Nemanje Stjepanovića koji je učesnicima i učesnicama događaja predstavio presretnute razgovore koji su se tokom jula 1995. godine odvijali između najviših zvaničnika vojnih i političkih struktura Republike Srpske i koji su korišćeni kao dokazi na suđenjima pred Tribunalom u Hagu.

Uz predstavljanje transkripata i audio zapisa presretnutih razgovora, deo predavanja Nemanje Stjepanovića bio je posvećen i događajima koji su prethodili, ali i koji su se desili nakon samog 11. jula 1995. godine, pre svega radi sticanja šire slike o genocidu koji se tada desio.

Presretnuti razgovori najviših zvaničnika vojnih i političkih struktura Republike Srpske predstavljeni na predavanju korišćeni su na suđenjima pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu i njihova autentičnost detaljno je preispitivana, a u okviru sudskih procesa utvrđivano je i da li ovi razgovor imaju poveznicu sa drugim dokazima u predmetima. Od brojnih presretnutih razgovora, kao verodostojni dokazi usvojeno je ukupno 213 razgovora. 

Učesnici i učesnice predavanja imali su priliku da vide i originalne transkripte presretnutih razgovora koji su se ticali nabavke vozila koja su prevozila zarobljenike, žene i decu, pribavljanja vojnika koji su činili streljanja, kao i samih ubistava u i oko Srebrenice od 11. do 17. jula 1995. godine. Ove transkripte moguće je pogledati i na sajtu arhive MKSJ.

Nemanja Stjepanović je na predavanju učesnike i učesnice podsetio i da deo razgovora datira još iz 1993. godine i da su oni tada uglavnom bili vezani za humanitarnu pomoć koja je tada pristizala u enklavu Srebrenica.

Otvarajući predavanje, Fiona Jelići iz Inicijative mladih za ljudska prava, podsetila je da je obeležavanje godišnjice genocida u Srebrenici u julu od izuzetnog značaja, ali da je važno da se o ovoj temi razgovara svakog dana, ne samo 11. jula. 

Podsetimo, Nemanja Stjepanović je novinar iz Beograda sa višegodišnjim iskustvom rada u oblasti ljudskih prava u domaćim i međunarodnim organizacijama. Trenutno je zaposlen kao istraživač u Programu Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima pri Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu. Pre toga radio je kao dugogodišnji izveštač iz Haškog tribunala, radeći za novinsku agenciju Sense. Potom je radio u Fondu za humanitarno pravo, prvo kao istraživač, a onda i kao direktor zadužen za odnose sa javnošću. Novinske tekstove je objavljivao u medijima svih država u regionu. Autor je i koautor više publikacija iz oblasti kršenja ljudskih prava i analize medijskog sadržaja.

Onlajn predavanje Nemanje Stjepanovića organizovala je Inicijativa mladih za ljudska prava, u saradnji sa organizacijama forumZFD Srbija i Nezavisnim društvom novinara Vojvodine.