Inicijativa mladih za ljudska prava održala je prvi u nizu treninga pod nazivom “Kako da istražujem i izveštavam o stanju ljudskih prava?”, treninga koji su namenjeni mladim istraživačima i istraživačicama kako bi što detaljnije upoznali načine i metode za izveštavanje o ljudskim pravima.

Treninzi učesnicima i učesnicama pružaju znanje o nameni i snazi jednog izveštaja o ljudskim pravima, o pripremama i metodama istraživanja koje se koriste u zavisnosti od načina prikupljanja informacija, kao i o načinima na koji se izveštaj formira i prezentuje javnosti.

Predavači i predavačice na treningu su istaknuti eksperti u svojoj oblasti sa drugogodišnjim iskustvom u civilnom sektoru koji su svoje znanje i iskustvo preneli učesnicima sa idejom da budu pripremljeni za sve situacije sa kojima bi mogli da se susretnu ukoliko se upuste u rad istraživanja i izveštavanja.

Bojana Selaković iz Građanskih inicijativa upoznala je učesnice i učesnike treninga sa radom civilnog društva u Srbiji i sve većem sužavanju prostora za rad branitelja ljudskih prava, uz osvrt na važnost izveštavanja o stanju ljudskih prava u zemlju. Na treningu je govorila i Jelena Radivojević iz Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) koja je učesnike i učesnice upoznala sa mehanizmima pristupa informacijama od javnog značaja, dok je Jelena Hrnjak govorila o metodama rada i izveštajima NVO Atina.

Na treningu je učesnicima predstavljen i rad Beogradskog centra za ljudska prava, sa osvrtom na oblast prava osoba lišenih slobode i prava na azil, sve u kontekstu istraživanja i prikupljanja informacija u radu na terenu.

Predavači na treningu bili su i Emilija Orestijević iz CESID-a koja je govorila o izbornom zakonodavstvu, Jelena Pejić Nikić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, kao i Dušan Pokuševski, koordinator Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava koji je učesnike i učesnice upoznao sa radom ove platforme i procedurama izveštavanja putem ovih mehanizama.