Zahtevamo da Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti  neodložno sprovede inspekcijski nadzor nad radom stranaka vlasti, ali i drugih političkih organizacija, za koje postoji sumnja da su obrađivali lične podatke na način koji je suprotan odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i nad radom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave zbog sumnje da su podaci birača iz Jedinstvenog biračkog spiska (JBS) učinjeni dostupnim Srpskoj naprednoj stranci i drugim partijama. Podaci o političkom mišljenju spadaju u kategoriju posebne vrste podataka i kao takvi imaju viši nivo zaštite.

U utorak, 4. juna 2024, u javnost su dospeli spiskovi za koje postoji razumna sumnja da su ih koristili članovi i aktivisti SNS-a tokom izbornog dana na lokalnim izborima održanim 2. juna u većem broju lokalnih samouprava u Srbiji, a koji sadrže veliki broj ličnih podataka građana kao što su ime, prezime, adresa stanovanja, broj biračkog mesta na kojem je birač upisan u birački spisak, brojevi fiksnih i mobilnih telefona, podatak da li je birač izašao na glasanje, čak i komentare aktivista SNS o tome da li su birači sa spiska simpatizeri Srpske napredne stranke ili nisu, da li su se odselili u inostranstvo itd. Na nekim od tih spiskova se, osim imena i prezimena birača, nalaze i višecifreni brojevi koji nalikuju na brojeve birača iz Jedinstvenog biračkog spiska.

Pre toga, u toku izborni dana, u medijima i na društvenim mrežama je objavljen veliki broj snimaka građana koji su u blizini biračkih mesta zaticali aktiviste SNS-a sa različitim spiskovima građana, veći broj snimaka birača koji su izjavljivali da im je plaćeno hiljadu, dve ili tri hiljade dinara kako bi glasali, snimak jednog birača iz Šapca koji je izjavio da je bio nateran da glasa u Lazarevcu, kao i veći broj snimaka iz tzv. kol centara SNS u Novom Sadu i Beogradu odakle su aktivisti i članovi SNS pozivali telefonom birače i – po njihovim izjavama – pozivali ih i podsećali da treba da glasaju ukoliko to nisu učinili.

Imajući u vidu činjenicu da se radi o velikom broju građana, tj. birača, čiji su lični podaci obrađivani od strane većeg broja aktivista i članova SNS, Poverenika takođe pozivamo da saopšti javnosti podatak o tome da li je SNS kao organizator kol centara, a samim tim i rukovalac velikog broja ličnih podataka građana, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, izvršila procenu uticaja radnji obrade na zaštitu podataka o ličnosti usled visokog rizika za prava i slobode građana. Očekujemo da Poverenik javnosti saopšti i informaciju da li je SNS zatražio njegovo mišljenje pre započinjanja radnji obrade ličnih podataka kako bi se umanjio visok rizik za prava i slobode građana, odnosno birača.

Skrećemo pažnju da je Poverenik dužan da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ukoliko po sprovedenom inspekcijskom nadzoru utvrdi da je rukovalac nezakonito obrađivao lične podatke građana, a posebno ukoliko nije izvršio obaveznu procenu uticaja radnji obrade na zaštitu ličnih podataka građana. Najzad, pozivamo Poverenika da po izvršenom inspekcijskom nadzoru o svim detaljima ovog slučaja pravovremeno obavesti javnost, kao i nadležno javno tužilaštvo radi gonjenja učinioca krivičnog dela neovlašćenog prikupljanja ličnih podataka.

Potpisnice:

 1. Beogradski centar za ljudska prava
 2. Inicijativa mladih za ljudska prava 
 3. Građanske inicijative
 4. Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM
 5. Centar za dostojanstven rad
 6. ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima
 7. IAN Međunarodna mreža pomoći 
 8. Partneri Srbija
 9. CRTA
 10. Slavko Ćuruvija fondacija
 11. PIN Psychosocial Innovation Network 
 12. Helsinški odbor za ljudska prava
 13. FemPlatz
 14. A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava 
 15. Nezavisno udruženje novinara Srbije