Preko 30 aktivista i aktivistkinja, univerzitetskih profesora i novinara iz Srbije i sa Kosova učestvovalo je  na ovoj konferenciji, koja je deo projekta “Alternativni dijalog Kosovo – Srbija”.Učesnici su 4 dana raspravljali o sledećim tema: Prošlost kao prepreka – sagledavanje i pouke iz prošlosti, Radikalizacija postkonfliktnih društava – uloga pravde i mladih, Stanje na univerzitetima, Uloga civilnog društva – mladi i konflikt, Iskustva u dijalogu.