Inicijativa mladih za ljudska prava najsrdačnije podržava rad sa mladim ljudima na suočavanju sa prošlošću koje je neophodan uslov za pomirenje u regionu, kao i održivu regionalnu saradnju, i napore Omladinskog odbora za obrazovanje u toj oblasti. Vreme je da i državne institucije spoznaju ovu činjenicu i da pruže podršku ovoj i sličnim grupama mladih ljudi koji na sebe preuzimaju zadatak koji je u najvišem javnom interesu.

Inicijativa izražava uverenje da tužilaštvo i policija moraju kao svoj prioritet postaviti otkrivanje i procesuiranje lica koja su uputila pretnje učesnicama i učesnicima programa ”Omladinski ambasadori pomirenja”. U društvu u kome mladi ljudi koji su ambasadori pomirenja, nisu bezbedni i zaštićeni ne postoji perspektiva za normalan život.

Neophodno je da regionalna saradnja bude zasnovana na vrednostima mira i poverenja. Doprinos mladih ljudi u ovom procesu je neprocenjiv, ali bez iskrene i konkretne podrške društava i Vlada u regionu ne može biti uspešan.