Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska i Inicijativa mladih za ljudska prava – Srbija zajednički se sećaju stradalih civila na području zapadne Slavonije i Zagreba. Iskreno verujući u pomirenje, zalažemo se za promenu dominantnog narativa koji u centar stavlja vojne podvige, dok žrtve ni ne spominje.

Operacija “Bljesak”

Prvog dana operacije “Bljesak” koju su sprovodile hrvatske oružane snage, 1. maja 1995. u selu Medari, blizu Nove Gradiške ubijani su civili, među kojima su bili i žene i deca. Među 22 žrtve tog zločina bilo je 11 žena i dve devojčice od sedam i osam, kao i dečak od 11 godina. Takođe, nakon “Bljeska” mučeni su i pripadnici Srpske vojske Krajine (SVK), nakon predaje oružja predstavnicima mirovnih snaga UN-a. Zbog toga je Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska 2012. godine podnela krivičnu prijavu protiv počinilaca ovog ratnog zločina nad ratnim zarobljenicima.

Granatiranje Zagreba

Snage SVK započele su 2. maja 1995. godine granatiranje Zagreba i okolnih gradova, pri čemu je tokm dva dana u Zagrebu poginulo sedam civila, a njih 214 je ranjeno u napadima na glavni zagrebački trg i područje šireg centra grada.

Za granatiranje Zagreba pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) odgovarao je Milan Martić koji je u  oktobru 2008. pravosnažno osuđen na kaznu od 35 godina zatvora za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Preporuke

Imajući u vidu da su u prošlosti počinjena masovna kršenja ljudskih prava, zahtevamo od najviših predstavnika Hrvatske i Srbije:

  • da ubrzaju potrage za nestalima iz rata i osiguraju procesuiranje ratnih zločinaca bez obzira na nacionalnu pripadnost ili etničko poreklo žrtava ili počinilaca
  • da osnaže potpunu i kontinuiranu pravosudnu saradnju sa zemljama u regiji u procesuiranju ratnih zločina
  • da se donese zakon o civilnim žrtvama rata u Srbiji koji bi omogućio i olakšao ostvarivanje njihovih prava, zagarantiranih ustavom i međunarodnim aktima važećim u Srbiji kao i da se osigura nediskriminatorna primena Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata kako bi sve civilne žrtve rata imale pristup ostvarenju statusa i pripadajućih prava
  • da se u Hrvatskoj 2. maj proglasi Danom sećanja na sve civilne žrtve rata i da se omogući njegovo obežavanje na prikladnom mestu.