U konferencijskoj sali OEBS-a u Bujanovcu održana je tribina mladih #ŠTASAD?, nakon održavanja izbora za Nacionalni Savet albanske nacionalne manjine, koju je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava.

Na tribini je vođen razgovor o četiri oblasti u kojima Nacionalni savet ima nadležnost: obrazovanje, informisanje, kultura i jezik. Govornici/e su zaključili da su se kandidati u kampanji više bavili međusobnim napadima nego što su predlagali planove za rad u narednom periodu.

Učesnici/e tribine su izrazili uverenje da ni mali broj obećanja koja su se čula u kampanji, neće biti realizovana. Nagip Taipi, koji se kandidovao na izborima smatra da neće biti postignut neki bolji rezultat čak i kada bi se obećanja realizovala.

Problem obrazovanja nije samo nedostatak knjiga. Obrazovanje treba da se podstakne da bude produktivnije.

“Nivo znanja učenika u našim srednjim školama, koji nastavljaju ka fakultetu je vrlo nizak u poređenju sa drugim zemljama poput Kosova ili Albanije“, rekao je Taipi.

Enkel Redžepi, nastavnik, rekao je da je u oblasti obrazovanja ipak napravljen pomak u prethodnom mandatu nacionalnog saveta, posebno po pitanju udžbenika na albanskom jeziku.

Ono što je primetno, prema rečima Iltena Hasanija jeste da je svim strankama primarno  dostignuće Komisija koja odlučuje o postavljenju direktora škola, jer je veća mogućnost  zapošljavanja prijatelja i članova porodice u školama.

Panelista Visar Nazifi pohvalio je kao pozitivan početak nabavku udžbenika za osnovne škole na albanskom jeziku, ali i naglasio da taj posao mora da se nastavi obezbeđivanjem knjiga za srednje škole.

Učesnici na tribini iz oblasti kulture izjavili su da su tokom prvog mandata imali saradnju sa nacionalnim savetom. Fitore  Fejzullahu, je rekla da bi, pored do sada realizovanih projekata, bilo dobro da se u budućnosti otvori galerija u kojoj će umetnici imati priliku da izlažu svoje radove, takođe i muzej sa tradicionalnim delima.

IMG_9978

Obećanja tokom kampanje su bila stvaranje pozorišne grupe i zajedničkog ansambla, za koji su učesnici iskazali pesimizam da će se ostvariti.

Panelisti su izneli kritike u oblasti informisanja, gde takođe postoji nadležnost saveta. Posle žustre debate, učesnici su se složili sa mišljenjem Valona Arifija, da je informisanje regionalni problem, možda i svetski, u vidu ogromnog političkog uticaja, posebno političkih stranaka na vlasti kod nas.

Dok implementacija albanskog jezika u lokalnim institucijama nije na nivou, teret za realizaciju ovog prava po zakonu zajednički snose Savet i lokalne samouprave. “Upotreba jezika u svim institucijama je siromašno, deo krivice snose i lokalne vlasti, jer iako većinu stanovnika čine Albanci, albanski jezik se ne koristi u institucijama”, rekao je Enkel Redžepi.

Tokom razgovora, Ilten Hasani rekao da je Jonuz Musliu sam sinonim zastave, i da pitanje zastave ne može da od reši sa strane Nacionalnog saveta, jer je zabrana korišćenja zastave određena Ustavom i zakonima Srbije.

Kreator zvaničnog logotipa Saveta, Lukman Rrustemi, rekao je da se usled političkog inata može desiti da se logotip promeni, iako je on protiv toga.

Na kraju okruglog stola “Šta sad?” učesnici su dali predviđanja o tome ko će biti sledeći predsednik nacionalnog saveta i složili se da će sledeći predsednik sigurno biti Jonuz Musliju.