Povodom presude Višeg suda u Beogradu, i oslobađajućih i uslovnih kazni za optužene za paljenje ambasada Turske i SAD, Inicijativa ističe da je ovaj proces oličenje nedostataka srpskog pravosuđa.

Više od četiri godine je bilo potrebno za podizanje optužnice; od podizanja optužnice do prvog pretresa prošlo je godinu dana; u 2014. godini nije održan nijedan pretres; u toku postupka došlo je do promene sudskog veća zbog čega je suđenje vraćeno na početak. Takođe, još jedna od veoma uobičajenih odluka jeste izricanje uslovnih kazni za krivično delo nasilničkog ponašanja.

Inicijativa podseća da je ministar Stefanović pre godinu dana najavio formiranje radne grupe koja će utvrditi odgovornost policijskog vrha za zakasnelo reagovanje policijkih snaga. Međutim, rezultati te istrage nisu poznati javnosti niti imaju sudski epilog.

Inicijativa smatra da je osim odgovornosti policije, neophodno utvrditi i odgovornost političkog vrha imajući u vidu da je skup “Kosovo je Srbija” organizovan od strane Vlade Republike Srbije. Posebna okolnost je i činjenica da organizator (Vlada Republike Srbije) nije prijavio skup nadležnoj policijskoj stanici, u skladu sa Zakonom o okupljanju građana.

Pored negativnih diplomatskih i političkih efekata, kao i ogromne materijalne štete, od suštinske važnosti je da se ne zaboravi da je u napadu na ambasadu SAD, 21. februara 2008. godine mladić star 21 godinu izgubio život, zadojen nacionalizmom i mržnjom kojima su obilovala obraćanja na mitingu “Kosovo je Srbija”.