Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) je sa OEBS–om 20. marta u Beogradu organizovala konferenciju pod naslovom „Transparentnost suđenja za ratne zločine – RTV snimanje suđenja za ratne zločine“. Prisustvovalo je osamdesetak ljudi, a govorili su između ostalih Hans Ola Urštad (Hans Ola Urstad), šef misije OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori, Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine Srbije, Matijas Helman (Matias Hellman), koordinator za informisanje javnosti Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, Binta Mansaraj (Binta Mansaray), koordinator za informisanje javnosti Specijalnog suda za Sijera Leone, Meddžida Kreso, predsednik Suda BiH, Ranko Marijan, sudija Vrhovnog suda Hrvatske, Siniša Važić, predsednik Veća za ratne zločine i drugi. Sonja Prostran, sudija II opštinskog suda i Miloš Milić, novinar B92 predstavili su izveštaj Inicijative o transparentnosti suđenja za ratne zločine u regionu.