Komisija za žalbe Saveta za štampu izrekla je javnu opomenu dnevnom listu „Informer” zbog kršenja Kodeksa novinara Srbije upotrebom reči „Šiptar”. Na osnovu žalbe Inicijative mladih za ljudska prava (Inicijativa) Komisija je zaključila da je „Informer” prekršio Kodeks u pogledu odgovornosti novinara i novinarske pažnje.

U tekstu objavljenom u „Informeru“ 18. februara 2015. godine više puta je upotrebljena pogrdna reč da označi Albance koji su, prema pisanju lista, u Austriji napali etničkog Srbina i pretukli ga, usled čega je on posle nekoliko dana preminuo.

U svojoj žalbi Inicijativa je ukazala na to da se upotreba reči „Šiptar” u srpskom jeziku neosnovano pravda time kako se ista reč koristi i u albanskom jeziku. Reč „Šiptar“ se u medijima i u javnosti u Srbiji koristi u negativnom i uvredljivom kontekstu za razliku od reči „Albanac“. Uz to, reči „Shqiptar“ na albanskom i „Šiptar“ na srpskom nemaju istovetno značenje, i imaju različit izgovor i akcentuaciju.

Komisija je u obrazloženju ponovila ovaj stav Inicijative, istakla da je „Informer” očigledno koristio pogrdan izraz sa ciljem da uvredi Albance, ali i ukazala na to da je Kodeksom propisano da se u izveštajima o krivičnim delima, nacionalna pripadnost osumnjičenih lica i žrtava pominju samo kada su u neposrednoj vezi sa vrstom i prirodom počinjenog krivičnog dela i da u ovom slučaju nije bilo dokaza da se radi o etnički motivisanom zločinu.

Inicijativa pozdravlja ovaj potez Komisije za žalbe i apeluje na novinare da se pridržavaju Kodeksa, te da se suprotstavljaju svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja. Takođe, Inicijativa novinarima skreće pažnju na to da, prema Kodeksu, moraju biti svesni opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i da bi trebalo da učine sve da izbegnu diskriminaciju zasnovanu na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju i nacionalnom ili društvenom poreklu.

Sadržaj žalbenog postupka dostupan je na ovom linku.