Inicijativa mladih za ljudska prava vidi kao neuspeh festivala “Mirëdita, dobar dan!” činjenicu da neki od učesnika sa ranijih izdanja festivala danas učestvuju u kampanji glorifikacije optuženih za ratne zločine i pritiscima na rad Specijalizovanih veća u Hagu.

Vrednosti oko kojih festival “Mirëdita, dobar dan!” okuplja umetnike iz Srbije i Kosova su u potpunosti suprotne od poruka koje šalje kampanja “Sloboda ima ime – OVK”. Festival ima misiju da poveže ljude na vrednostima građanskog društva u kome nema mesta ekstremnom nacionalizmu, na vrednostima ljudskih prava, gde nema mesta etničkoj diskriminaciji, kao i na vrednostima pravde, gde nema mesta izbegavanju odgovornosti za zločine.

Međutim, festival “Mirëdita, dobar dan!” se ne održava u vakuumu, već na Balkanu, duboko zatrovanom nacionalizmima, etničkim isključivostima i mržnjom. Uvek ćemo se boriti protiv toga, ali nema garancije da ćemo doživeti uspeh. 

Sa nedavno završenog festivala u Beogradu je poslata jasna poruka podrške radu Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva u Hagu. U njima vidimo najveću šansu da se utvrdi istina i ostvari pravda za žrtve koje su dve decenije praktično nevidljive za pravosudne sisteme, da se utvrde pojedinci odgovorni za zločine, i da odgovaraju.

 

Foto: KosSev