Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) organizuje festival Mesec ljudskih prava od 29. novembra do 23. decembra koji će se održati u Subotici, Apatinu, Šidu i Bačkoj Palanci. Festival Mesec ljudskih prava organizuje se u okviru projekta Europe Equals Equality koji je podržan od strane IPA fondova Evropske unije i deo je programa Prekogranične saradnje Srbije i Hrvatske.

Cilj projekta Europe Equals Equality  je povezivanje mladih ljudi iz osam pograničnih gradova ove dve zemlje, odnosno mladih iz Subotice, Apatina, Bačke Palanke i Šida u Srbiji, kao i Vukovara, Osijeka, Pakraca i Slavonskog Broda u Hrvatskoj, kroz otvaranje problematičnih pitanja za oba društva. Mladi iz ovih gradova prepoznali su ključne probleme u svojim lokalnim zajednicama u prvoj fazi projekta koje će u ovom delu kroz angažovanu umestnost i niz debata pokušati da aktuelizuju i stvore prostor za dijalog o njima.

 

 • SUBOTICA

Svečano otvaranje festivala Mesec ljudskih prava je održano 29. novembra, debatom pod nazivom Položaj Bunjevaca u Srbiji na Otvorenom univerzitetu u Subotici. Na debati su učestvovali:

 • Suzana Kujundžić Ostojić, Bunjevački nacionalni savet
 • Milja Babić, Bunjevačka matica
 • Slaven Bačić, Hrvatsko nacionalno vijeće
 • Tomislav Žigmanov, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata

Takođe, u subotu, 29. novembra, sa početkom u 19 časova u Omladinskom klubu Skladište je otvorena izložba Pod istim krovom koja se bavi položajem romske manjine u Srbiji. Izložba je nastala kao deo projekta Jačanje vidljivosti najdiskriminisanijih grupa na Zapadnom Balkanu. U okviru njega pokrenut je regionalni foto – konkurs od strane Civil Right Defenders, organizatora ovog projekta, sa ciljem povećanja vidljivosti romske populacije u Srbiji i Zapadnom Balkanu, te svakodnevnih situacija sa kojima se ova zajednica sreće.

U nedelju, 30. nevembra, u Omladinskom klubu Skladište održana je projekcija filma Sasvim lično bosanskohercegovačkog reditelja Nedžada Begovića sa početkom u 17 časova. Aktivisti i aktivistkinje Inicijative iz Subotice su nakon projekcije filma organizovali debatu o filmu i pitanju suočavanja sa prošlošću.

 

 • BAČKA PALANKA

Nakon Subotice, festival je održan i u Bačkoj Palanci, gde je počeo u petak, 5. decembra, debatom na temu Tužbe Srbije i Hrvatske za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

 • Šta nam se desilo devedesetih, da li je bilo genocida u Srbiji i Hrvatskoj, kao i da li se srpskom i hrvatskom društvu na putu za budućnost uvek ispreči prošlost, samo su neka od pitanja na koja su odgovore dali učesnici debate:
 • Nemanja Stjepanović, novinar agencije SENSE
 • Mirjana Špek, pravni savetnik Inicijative mladih za ljudska prava u Hrvatskoj

Takođe u petak, 5. decembra, sa početkom u 18:20 časova u Gradskoj biblioteci Veljko Petrović održano je Svedočenje o prisilnim mobilizacijama i predstavljanje projekta Neispričane pričeNeispričane priče su istraživački projekat Vojvođanskog građanskog centra (VCC) koji obrađuje tabu temu ratne pršlosti – prisilne mobilizacije civila iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Posetioci su imali priliku da čuju o samom procesu prisilnih mobilizacija izbeglica u Srbiji 1995. godine kroz prizmu istraživačice na ovom projektu, Jelene Dukarić, koja je intervjuisala žrtve, članove njihovih porodica kao i stručnjake koji su se bavili ovim pitanjem. Ona je govorila o rezultatima do kojih je VCC došao istražujući medijsku arhivu, sudska dokumenta i zvanična državna dokumenta.

U okviru festivala, u Bačkoj Palanci, bila je realizovana i izložba Coraxove karikature, koja je otvorena 5. decembra u kafe baru Tema.

Prvi u nizu koncerata koji će se održati u okviru festivala bio je koncert grupe Peđa&Raša sa bendom, 5. decembra, u kafe baru Tema, sa početkom u 21:30 časova.

U subotu, 6. decembra, u Gradskoj biblioteci Veljko Petrović održana je projekcija filma Sasvim lično bosanskohercegovačkog reditelja Nedžada Begovića sa početkom u 19 časova. Reditelj, njegova porodica i bliski prijatelji su glavni likovi ove autobiografske priče koja u dokumentarnoj formi obuhvata pedesetogodišnje razdoblje života njenog autora, Nedžada Begovića. Autor se uz anegdotsku duhovitost priseća detinjstva u vremenu komunizma, socijalizma, rata u Bosni i Hercegovini, kao i posleratnog perioda. Aktivisti i aktivistkinje Inicijative iz Bačke Palanke su nakon projekcije filma organizovali debatu o filmu i pitanju suočavanja sa prošlošću.

 

 • APATIN

Festival Mesec ljudskih prava je u Apatinu otvoren 8. decembra u 17h debatom na temu Položaj Roma u Apatinu.

Teme o kojima se razgovaralo na debati su: položaj Roma, prava koja oni ostvaruju, pitanja suživota sa drugim zajednicama, odnos lokalne samouprave prema ovom pitanju i druga ne manje važna pitanja koja se odnose na ovu marginalizovanu zajednicu.

Učesnici debate su bili:

 • Danijela Ignac- koordinatorka za Romska pitanja
 • Miloš Đerić- koordinator Kancelarije za mladeopštine Apatin

U Apatinu je otvorena i izložba Lične priče  u ponedeljak, 8. decembra, u galeriji Meander sa početkom u 19 časova. Ova izložba predstavlja amaterske i profesionalne fotografije ljudi iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Nemačke i Makedonije, koji su uz fotografije priložili i priče o sećanjima na događaje od pre dvadesetak godina, ali i savremenim trenucima koji su u vezi sa periodom devedesetih.

U utorak, 9. decembra, u Domu kulture u Apatinu održana je besplatna projekcija filma Vodič za preživljavanje Suade Kapić i FAMA tima sa početkom u 19 časova.

 

 • ŠID

Festival u Šidu počinje 18. decembra debatom na temu Proterivanje Hrvata iz Srema, koja će se održati u Gradskoj biblioteci Simeon Piščević sa početkom u 16.30 časova.

Tema debate je proterivanje Hrvata iz Srema, koje je vršeno devedesetih godina, kada se iz mnogih do tada većinski hrvatskih naselja u Vojvodini – Slankamen, Golubinci, Nikinci, Kukujevci, Hrtkovci  –  iselilo blizu 30 hiljada vojvođanskih Hrvata, dok ih je 25 ubijeno ili nestalo.

Na debati će govoriti:

 • Miloš Mrkšić – Kancelarija za mlade Šid
 • Željko Stanetić – Vojvođanski građanski centar

Nakon debate će, na istom mestu, istraživači iz Vojvođanskog građanskog centra govoriti o svom projektu Nepodobni građani, sa početkom u 18 časova.

Istraživanje Nepodobni građani je realizovano u okviru programa Neispričane priče. Ovo istraživanje Vojvođanskog građanskog centra, koje obuhvata proterivanje Hrvata iz Vojvodine devedestih godina, fokusirano je na sistematsko zastrašivanje pripadnika nacionalnih manjina, pre svega Hrvata, u višenacionalnim sredinama Vojvodine.  Program Neispričane priče i projekti koji se realizuju u okviru njega doprinose izgradnji odgovorne kulture sećanja.

Takođe 18. decembra, sa početkom u 18:30 časova, u Gradskoj biblioteci Simeon Piščević, biće otvorena izložba Ovo je Prajd. Izložba je sastavljena od fotografija sa beogradskog i osječkog Prajda koji su se održali 2014. godine.

U subotu, 20. decembra, sa početkom u 19 časova, u Gradskoj biblioteci Simeon Piščević, biće održana besplatna projekcija dokumentarnog filma Hrvatski crnci. Film Hrvatski crnci govori o životu Srba u Lici, koji je prema autoru osuđen na oskudicu u svim sferama.

Nakon projekcije će aktivisti Inicijative mladih za ljudska prava diskutovati o diskriminciji na osnovu nacionalne pripadnosti.