Tridesetoro mladih je 4. decembra posetilo Petrovo Selo, naselje na istoku Srbije i neobeleženo mesto stradanja na teritoriji Srbije. Tokom 1999. godine na teritoriji Petrovog Sela se nalazio Nastavni centar Posebnih jedinica policije (PJP), i tu je 2001. godine otkrivena masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca stradalih tokom 1999. godine.

Od Jovane Kolarić, iz Fonda za Humanitarno pravo, mladi su mogli da čuju sve o široj operaciji sakrivanja tela kosvoskih Albanaca širom Srbije, poznatoj pod nazivom „Dubina 2“, kao i potonjem otkrivanju zločina iz 2001. godine, a i činjenicama o slučaju braće Bitići, koji je i dalje aktuelan, jer su oni i građani Sjedinjenih Američkih Država, koje i dan danas zahtevaju procesuiranje odgovornih lica.

„Iako je bio pokrenut postupak po pitanju braće Bitići, optužena su bila samo dva policajca koji su ih doveli do Nastavnog centra, dok je glavnokomandujući u tom trenutku u centru, Goran Radosavljević Guri, bio samo svedok, iako je nepobitna činjenica da je bio dobro upoznat sa svim dešavanjima unutar tog objekta, kao i da ništa nije moglo da se dogodi bez njegove naredbe“ rekla je Jovana Kolarić, kad im je pričala o sudskim postupcima koji su vođeni po pitanju zločina počinjenih u Petrovom Selu.

Mladi su takođe mogli da čuju o nedostatku sudskih postupaka po pitanju prenošenja tela kosovskih Albanaca iako su sve strukture policije učestvovale u toj operaciji i poznati su identiteti većine učesnika, kao i o nedostatku memorijalizacije na ovom lokalitetu, gde se jasno može videti politika države da se ovi zločini ostanu zakopani i zaboravljeni.

 

*Finansirano od strane Evropske unije