fbpx
Održano

Kosovo-Srbija program za mlade u Beogradu: “Važni smo mi”

U svetlu događaja koji su obeležili godinu koja uskoro ostaje za nama, Inicijativa mladih za ljudska prava u saradnji sa Incijativom za mirovne promene organizuje program za mlade od 18 do 27 godina sa Kosova i iz Srbije. Program za mlade “Važni smo mi” održaće se u Beogradu od 13. do 17.decembra. Radni jezik programa biće engleski.

Program za mlade “Važni smo mi” ima za cilj da kreira prostor u kome će 40 mladih sa Kosova i iz Srbije imati priliku da razgovaraju o narativima koji su dominatni u njihovoj sredini, da se upoznaju kao i da nauče više od onoga što im se nudi kroz formalno obrazovanje i medijsko izveštavanje.

Sa mladima će raditi tim edukatora/kinja i ekperata/kinja koji su i sami prošli kroz programe razmene, koji su zajedno sa svojim kolegama/ginicama sa Kosova svojom radoznalošću, hrabrošću i idejama probijali okvire koji su im zadati. Ovu godinu temu odnosa Srbije i Kosova obeležile su političke tenzije, neslaganja, propaganda, međusobne optužbe i potpuni izostanak suštinske debate o zajedništvu i miru. Inicijativa smatra da se budućnost između Srbije i Kosova za mlade ljude ne može graditi bez njihovog učešća i zbog toga te pozivamo da zajedno iskoračimo iz predrasuda i teorija zavere i da gradimo budućnost koja se zasniva na pokretanju promena u nama samima i našim sredinama.

Trodnevni program za mlade “Važni smo mi” sastoji se iz tri celine: identitet, istine i budućnost. Tokom trajanja programa mladi će imati priliku da se kroz interaktivne radionice, predavanja, posete i istraživanje upoznaju sa osnovim načelima demokratskog društva, sredstvima informisanja, pomirenja, prevencijom konflikta i nenasilnom komunikacijom a sve to kroz iskren i otvoren razgovor o sebi, društvu i dominatnim nacionalističkim politikama. 

Program je namenjen mladima uzrasta od 18 do 27 godina u čijoj se sferi interesovanja nalaze: post-konfliktna društva, izgradnja mira, pravo, politika i istorija. Za program se mogu prijaviti mladi sa područja Kosova i Srbije, a svi troškovi puta, hrane i smeštaja biće pokriveni od strane organizatora.

Kroz upoznavanje drugačijih pogleda i ispitivanje različitih perspektiva učesnicima/cama koji iskažu interesovanje da se više bave ovom temom biće omogućen program mentorstva u trajanju od 3 meseca.

Prijave se vrše popunjavanjem online fomulara koji se nalazi ovde. Rok za prijavljivanje je 7. decembar 2022. godine. 

Foto: Marija Janković

KONTAKT OSOBA

Ime i prezime:

Ivana Jovanović