fbpx

Seksualno nasilje i silovanje u ratu

Raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu SFRJ) odigrao se nasilnim putem, koji je za sobom ostavio veliki broj žrtava. Rat kao pojava predstavlja zbir velikog broja različitih tipova nasilja. U ovom kratkom osvrtu, baviću se fenomenom seksualnog nasilja i silovanja u ratu. U prvom delu rada, pokušaću da objasnim pojam sekusalnog nasilja u ratu, da bih u drugom delu rada prikazala situaciju u ratovima na prostoru bivše SFRJ i kako su posledice ovog sukoba uticale na dalju kodifikaciju međunarodnog prava. Sam kraj rada posvetiću odnosu koji institucije Republike Srbije imaju prema žrtvama seksualnog nasilja.

0 komentara

Budite srećni jer mi ne tražimo osvetu već “samo” pravdu.

“Ako je baka trpela – mi nećemo! Ako je mama trpela – mi nećemo!”

0 komentara

Zlatni primer: Nacionalna frekvencija televizijama koje promovišu ratne zločince

Televizije Happy, Pink, Prva i B92, ponovo su dobile nacionalnu frekvenciju prvenstveno zbog „objektivnog i pravovremenog pristupa u prenosu informacija, koje ostvaruju kroz sopstvenu produkciju programskih sadržaja”, naveo je Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) u obrazloženju zbog čega je ponovo dodeljena nacionalna frekvencija baš ovim televizijama. Ovo obrazloženje bi možda i imalo smisla da realnost nije potpuno drugačija.

0 komentara

Put u prošlost nije budućnost koju smo želeli

Poslednja u nizu rehabilitacija zločinaca iz Drugog svetskog rata nedvosmislen je pokazatelj kako učinkovito može biti kada se zakoni i rad institucija jedne zemlje stave u službu propagiranja idelogija koje su vođene najštetnijim nacionalističkim ambicijama.

0 komentara