Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik) naložio je Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA) da u roku od pet dana dostavi Inicijativi mladih za ljudska prava (Inicijativa) dokumente iz kojih se može saznati broj prisluškivanih lica od strane BIA u 2013. godini.

Rešenje Poverenika usledilo je nakon što je Inicijativa je izjavila žalbu Povereniku na rešenje BIA-e kojim je odbijen Inicijativin zahtev za ovom informacijom. U obrazloženju svoje odluke o odbijanju zahteva BIA je između ostalog navela da bi to stvorilo mogućnost  „da se sa podacima upozna neograničen broj lica, među kojima i ona, koja predstavljaju pretnju bezbednosti Republike Srbije, jer imaju analitička znanja da iz datog fonda podataka izvuku određene zaključke, koji bi pouzdano ukazali na primarne pravce angažovanja BIA na zaštiti bezbednosti Republike Srbije“.
 
U rešenju Poverenika su detaljno opovrgnuti svi argumenti BIA, i posebno je uzeta u obzir „činjenica da se traženi podaci, odnosno informacije odnose na mere organa vlasti kojima se ograničavaju ustavna prava građana“.
 
Inicijativa podseća da je Evropski sud za ljudska prava presudom od juna 2013. godine utvrdio da je Inicijativi prekršeno pravo na primanje informacija iz člana 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda odbijanjem BIA da dostavi podatke o broju prisluškivanih lica u 2005. godini, i da je postupajući po toj presudi BIA dostavila tražene podatke Inicijativi.
 
Inicijativa poziva sve nadležne organe da obezbede doslednu primenu presuda Evropskog suda za ljudska prava. Republika Srbija je u samom vrhu država Saveta Evrope po broju predstavki pred Evropskim sudom, a jedan od uzroka je nepostojanje direktne primene postojećih presuda ovog Suda.