Apelacioni sud u Beogradu je 20. decembra 2018. godine odbio sve pritužbe tuženih i time potvrdio prvostepenu presudu po kojoj su izdavač Informera, “Insajder Tim” i Dragan J. Vučićević osuđeni za zabranu govora mržnje prema Aniti Mitić.

Podsetimo, Viši sud u Beogradu  je 19. septembra 2018. godine prvostepenom presudom u parničnom postupku Anite Mitić, kao tužilje, protiv tuženih Insajder Tima (izdavača “Informera”) i Dragana J. Vučićevića, da su objavljivanjem informacija u izdanju dnevnog lista “Informer” od 19. januara 2017. godine, u tekstu “Fašisti napadaju” povredili pravo na zabranu govora mržnje iz člana 75. Zakona o informisanju.

Pravosnažnom presudom, tuženi Vučićević se obavezuje da isplati 100.000 dinara kao naknadu nematerijalne štete za govor mržnje, povredu ugleda i časti Anite Mitić, kao i 71.000 dinara kao naknadu za troškove trajanja parničnog postupka.

Sud je takođe u presudi izneo stav da predmetni tekst “Informera” predstavlja govor mržnje ne samo prema Aniti Mitić, već i prema organizaciji Inicijativa mladih za ljudska prava, kao i svim njenim članovima, naročito prema onima koji su bili na tribini u Beški.

Podsetimo, sudske odluke, pogotovu one koje štite građane od govora mržnje predstavljaju osnov vladavine prava, a ova odluka – sada pravosnažna- predstavlja jedan od retkih primera gde su jasno objašnjeni i sankcionisani termini koji se često koriste u sada već svakodnevnom rečniku govora mržnje u Srbiji.  Zbog toga, još jednom izdavajmo navode iz prvostepene presude:

  • Termin “Šiptar” se smatra politički nekorektnim i uvredljivim sadržajem u srpskom jeziku za pripadnike albanske nacionalnosti koji žive na Kosovu i Metohiji. Takođe, nazvati nekog Srbina “Šiptarom”, prema stavu suda, isto je kao i označiti nekog ko se bori protiv nacionalnog interesa;
  • Termin “jurišnici” koji je korišćen u predmetnom tekstu Informera da označi članove Inicijative mladih za ljudska prava, sud je okarakterisao kao govor mržnje s obzirom da je, prema stavu suda, Inicijativa organizacija koja se, upravo suprotno, bavi zaštitom ljudskih prava i demokratije;
  • Sud je pri stavu da je sporni tekst predstavljao nameru da odgovorni urednik lista “Informer” označi aktiviste Inicijative mladih za ljudska prava kao “neprijatelje i opasnost za Republiku Srbiju”, što je sud utvrdio kao poziv na nasilje nad aktivistima među kojima je bila i Anita Mitić.
  • Takođe, iznošenjem optužbi “Informera” da Inicijativa mladih za ljudska prava kao i druge organizacije “izazivaju opšti haos pred izbore”, vode “tzv. specijalni rat”, kao i korišćenjem izraza “fašisti” za aktiviste Inicijative, sud je obrazložio da su ovi izrazi korišćeni sa namerom da se određena grupa lica označi kao “opasnost po državu” i time kod građana stvori prezir prema toj grupi i tako opravda diskriminacija, neprijateljstvo i eventualno nasilje nad grupom odnosno aktivistima Inicijative mladih za ljudska prava.
  • Sud je takođe ukazao da upotreba termina ”šiptari”,  “soroševsko šiptarska organizacija” i “specijalni rat” predstavlja govor mržnje kao i prekršaj obaveze novinara da neguje kulturu etike i javne reči. Upotrebu ovih termina u spornom tekstu, sud je okarakterisao i kao povredu zabrane govora mržnje zbog političkih i drugih uverenja, vrednosti i ciljeva za koje se zalaže Inicijativa mladih za ljudska prava kao i Anita Mitić. Posebno je važno istaći, da se sud, pored Zakona o javnom informisanju i Ustavu Republike Srbije, u zaštitu prava na političko uverenje pozvao i na član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.
  • Sud je takođe utvrdio da je objavljivanjem teksta prekršeno i načelo političkog pluralizma kao osnova demokratskog društva, kao i Ustavom garantovanog prava na slobodu političkog uverenja, slobodu mišljenja i izražavanja tog mišljenja.

Pravosnažnošću ove presude, naš poziv od oktobra prošle godine da se Aleksandar Vučić, Nebojša Stefanović i Vladimir Gak, kao drugi javni funkcioneri i članovi SNS-a, koji su i pre i nakon objavljivanja spornog teksta koristili izraze “jurišnici”, “jurišni odredi” i “fašisti” da javno obrazlože zašto su obmanjivali javnost i širili govor mržnje prema Aniti Mitić i aktivistima Inicijative mladih za ljudska prava, dobija utemljenje u presudi koja može biti presedan da svako ko druge etiketira kao “izdajnike”, “šiptare”, naziva ih “jurišnicima”, “fašistima” u kontekstu poput spornog teksta, ne može proći nekažnjeno.

Presuda Apelacionog suda predstavlja i malo svetlo za odbranu braniteljki i branitelja ljudskih prava, kao i poziv svim političkim akterima u Srbiji da prekinu sa etiketiranjem političkih protivnika koje često ili vodi u fizički obračun ili je opravdanje već počinjenog nasilja.

Tekst presude Višeg suda (prvostepnu) možete pročitati ovde, dok tekst presude Apelacionog suda (drugostepenu) možete pronaći ovde.