Danas je u Domu Narodne skupštine održana zajednička sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za evropske integracije Narodne skupštine. Tokom rasprave o pravima i pitanjima položaja LGBT osoba u Srbiji predstavnica Inicijative mladih za ljudska prava, Anita Mitić dala je predlog o usvajanju Nacionalne strategije za borbu protiv nasilja.

Sednicu je otvorio Meho Omerović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine, a uvodu reč su dali Tanja Mišćević, šefica Pregovaračlkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji; Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti; Milorad Todorović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova i Suzana Punović direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Sednici su prisustvovali članovi i članice odbora, narodni poslanici, ambasadori i predstavnici civilnog društva.

Tokom diskusije, predstavnici civilnog društva imali su pravo obraćanja i raspravljali su o trenutnom položaju LGBT osoba u Srbiji i važnosti održavanja Parade ponosa.

U svom obraćanju prisutnima, Anita Mitić, direktorka Inicijative mladih za ljudska prava, istakla je da na ovaj način daje glas maladim ljudima i naglasila je važnost ovakvog skupa. “Mi danas svojim postupcima kreiramo buduće generacije” rekla je Anita. “Treba da se zapitamo kako će buduće generacije izgledati. Da li ćemo ih učiti da mrze i da se tuku ili ćemo ih učiti da budu tolerantniji i da budu bolji od nas.”

Anita se takođe u svom izlaganju osvrnula na problem nasilja u Srbiji, i konstatovala je da svako ko živi u Srbiji zna da je nasilje jedan od najvećih problema sa kojima se naše društvo suočava.

“Zato ja dajem jedan konkretan predlog poslanicima Narodne skupštine – da usvoje Nacionalnu strategiju za borbu protiv nasilja i time nam svima pomognu” – zaključila je Anita.