Ljudi u čijim je zonama odgovornosti stradalo preko 2000 civila, po ko zna koji put, pokušavaju da iskoriste institucije države Srbije kako bi se iza njih sakrili, a da razgovor o odgovornosti za nedela koja su počinjene stave u drugi plan. 

Tokom konferencije parlamentarnog patriotskog pokreta “Nema nazad – iza je Srbija” ističe se “visoka profesionalnost i efikasnost” kao i “pridržavanje ratnog prava i odredbi Ženevske konvencije” brigade kojom je komandovao Božidar Delić. Međutim, prema podacima FHP u oblasti dejstava ove brigade ubijeno je 2174 civila albanske nacionalnosti. Nijedna odbrana i nijedan vojni cilj ne može opravdati ubijanje civila. Ubijanje civila predstavlja grubo kršenje ljudskih prava i govori nam da profesionalno postupanje nije bila karakteristika ove brigade.

Koristeći trenutnu poltičku situaciju, politička nagađanja, teorije o antisrpstvu još jednom umesto  izvinjenja, izražavanja pijeteta ili propitivanja sopstvene odgovornosti – javni prostor se koristi za manipulaciju i nehumanu zamenu teza od koje korist ima jedino Božidar Delić i njegovi politički saveznici.

“Ovo nije samo napad na Božidara Delića kao personu, kao nekadašnjeg komandanta 549. motorizovane brigade, ovo je prvenstveno napad na Republiku Srbiju, njene institucije Srbije, Vojsku Srbije i Skupštinu Srbije”

Konferencija za novinare parlamentarnog patriotskog pokreta Nema nazad – iza je Srbija

Aleksandar Jerković, 18.08.2022.

Na zvaničnim predstavnicima države Srbije i svim akterima u političkom životu je da ovakve pokušaje spreče ne dozvoljavajući da se Republika Srbija i njene institucije i dalje koriste kao štiti iza kojeg će se sakriti oni koji nijednog trenutka nisu, ni iz elementarne ljudskosti, govorili o onima koji su izgubili živote u zonama koje su bile njihova odgovornost.

Pozivanje na odgovornost nije i ne može biti napad jer se jedino tako prekida ciklus nekažnjivosti. Pozivanje na odgovornosti direktnih učesnika u konfliktima je neophodno zarad skidanja tereta počinjenih zločina sa budućih generacija koje treba da grade mir. Budućnosti mladih u Srbiji ne sme biti vođena principima i vrednostima koje se propagiraju izjavama i stavovima onih koji bi da od sopstvene odgovornosti nedostojanstveno pobegnu.

Inicijativa mladih za ljudska prava nastavlja da prati sva dešavanja koja se tiču učešća u javnom životu kako osuđenih za ratne zločine tako i osumnjičenih i optuženih lica, u čijim su zonama odgovornosti stradali civili na prostoru bivše Jugoslavije.