fbpx

Vodič za unutrašnji dijalog o Kosovu

U delu Principi unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, pored tema i okvira koji smatramo osnovom za odgovoran dijalog o Kosovu, možete naći i analizu političkog konteksta poziva na dijalog. 

Ističući značaj unutrašnjeg dijaloga o Kosovu za pitanje odgovornosti države Srbije za ratne zločine na Kosovu, Kosovska hronologija (1974-2017) predstavlja pregled predratnih, ratnih i posleratnih događaja. Takođe, hronologija sadrži analizu i prikaz svih pregovora između Srbije i Kosova, ali i svih drugih međunarodnih sporazuma i dokumenata relevatnih za pitanje Kosova. Publikacija “Kosovska hronologija (1974-2017)” podržana je od strane Fondacije za otvoreno društvo, Srbija  kroz projekat “Otvoreni, inkluzivni i participativni dijalog o Kosovu i ustavnim promenama“.

Principi unutrašnjeg dijaloga

Kosovska hronologija

English version

Principles of Internal Dialogue

Chronology of Kosovo

09.10.2017

Ostale publikacije