fbpx

Inicijativa predstavila regionalni izveštaj i priručnik o komemoracijama rata i ratnih zločina u 2021. godini

Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji (YIHR Srbija) je 31. januara 2022. godine predstavila glavne nalaze iz regionalnog izveštaja i priručnika o komemoracijama rata i ratnih zločina u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Crnoj Gori od januara do oktobra 2021. godine. 

“Izveštaj o komemoracijama ratnih zločina u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Crnoj Gori” sadrži analizu komemoracija deset ratnih zločina, među kojima je i genocid, u ove četiri zemlje, a koji su uzeti kao paradigmatični slučajevi. Analizom komemoracija smo pokušali da ukažemo na najdominantnije odlike politika sećanja na ratove u našim zemljama u periodu od januara do kraja oktobra 2021. godine. Priručnik “Komemorativne prakse u regionu i odnos prema ratnim zločinima 1990-ih” autorke Ružice Dević predstavlja analizu najznačajnijih zvaničnih i nezvaničnih komemorativnih praksi u poslednjih nekoliko godina u četiri zemlje bivše Jugoslavije sa preporukama za predstavnike vlasti na koji način mogu unaprediti komemorativne prakse. 

Prethodnu godinu obeležio je novi talas slavljenja ratnih zločinaca, osobito nakon donošenja amandmana na Krivični zakonik BiH kojim se sankcioniše negiranje i poricanje ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida. Takođe, ratna retorika osobito u BiH, opšti zastoj u evrointegracijama regiona, nepostojanje zvaničnog dijaloga Beograda i Prištine kao i buran odnos između Crne Gore i Srbije zbog donošenja Rezolucije o genocidu u Srebrenici reflektovao se i na komemorativne prakse rata i ratnih zločina iz 1990-ih.

“Izveštaj o komemoracijama ratnih zločina u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Crnoj Gori” možete pročitati u trojezičnom izdanju (BHS, Albanski i Engleski) ovde.

Priručnik “Komemorativne prakse u regionu i odnos prema ratnim zločinima 1990-ih” možete pročitati u trojezičnom izdanju (BHS, Albanski i Engleski) ovde.

Preporuke za komemoracije posvećene ratnim sukobima 1990-ih za organizacije civilnog društva i državne institucije može pročitati ovde (BHS).

Preporuke za za komemoracije posvećene ratnim sukobima 1990-ih za organizacije civilnog društva i državne institucije može pročitati ovde (Engleski).  

Publikacije i preporuke o komemoracijama predstavljaju deo zajedničkog projekta “Osnaživanje pomirenja” koju sprovode YIHR Srbija, YIHR Bosna i Hercegovina, YIHR Kosovo i YIHR Crna Gora uz podršku Balkanske mreže za razvoj civilnog društva (BCSDN) i Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (SIDA).