Inicijativa mladih za ljudska prava na Kosovu, uz još pet organizacija civilnog društva, poziva poslanike Demokratske partije Kosova, a posebno predlagača Gazmenda Bitićija da povuku predlog Nacrta zakona o zaštiti ratnih vrednosti Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).

Organizacije civilnog društva na Kosovu sa pažnjom prate dešavanja u vezi sa predlogom ovog zakona i podsećaju da on kao takav nije u skladu sa pravima i slobodama koje su propisane Ustavom Kosova.

Predloženi Nacrt zakona o zaštiti ratnih vrednosti OVK ugrožava pravo slobode govora i mišljenja i podriva napore za dostizanje pravde i istine za žrtve i osobe iz svih zajednica koje su preživele ratne zločine tokom rata na Kosovu.

Podsećamo da je prema članu 40 Ustava Republike Kosovo sloboda izražavanja zagarantovana i “uključuje pravo na izražavanje, saopštavanje i primanje informacija, mišljenja i ostalih poruka, bez ikakvog ometanja”.

Sa druge strane, u članu 5 Nacrta zakona o zaštiti ratnih vrednosti OVK navodi se da je “svaki javni funkcioner i građanin Republike Kosovo dužan da poštuje i štiti ratne vrednosti utvrđene ovim zakonom u bilo koje vreme i u određenim okolnostima u zemlji i inostranstvu”. Ovim članom jasno se krši sloboda izražavanja zagarantovana Ustavim i kao takav ovaj zakon ne sme biti primenjivan.

Predloženi Nacrt zakona izuzetno je zabrinjavajući, posebno uzimajući u obzir celokupni javni diskurs i političke implikacije koje se odnose na ulogu i nasleđe OVK. Podsećamo i da su u više navrata do sada pojedinci bili izloženi javnom liču i napadima zbog javnog izražavanja mišljenja o OVK i njenim članovima.

Podsećamo javnost da bi donošenje ovog zakona bilo presedan i otvorilo vrata za brojne druge inicijative koje krše pravo slobode izražavanja. Stoga pozivamo poslanike parlamenta Kosova na budnost i fokusiranost na zaštitu slobode govora, mišljenja i izražavanja kao osnovnog ljudskog prava i jedne od osnovnih demokratskih vrednosti. Verujemo da naši institucionalni i društveni napori moraju biti usredsređeni na mir i pomirenje, kao i pravdu i dostojanstvo za sve žrtve i osobe koje su preživele ratne zločine tokom rata na Kosovu.

  • Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS)
  • Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP)
  • Kosovski Rehabilitacioni Centar za žrtve torture (KRCT)
  • Integra
  • Alternativni Centar za Rešavanje Sporova (ADRC)
  • Nova društvena inicijativa (NSI)