Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) zahteva od Vlade Republike Srbije da po hitnom postupku predloži razrešenje ministra unutrašnjih poslova Dragan Jočića zbog javne podrške širenju verske mržnje i pritiska na nevladine organizacije. Ministarstvo unutrašnjih poslova na čelu sa Jočićem izdalo je saopštenje u kome napada YIHR zbog podnošenja krivične prijave protiv kapetana policije Zorana D. Lukovića za krivično delo izazivanja verske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Nakon odbacivanja krivične prijave, YIHR je podnela zahtev za sprovođenje istrage protiv Lukovića Okružnom sudu u Beogradu.

U saopštenju Ministarstvo navodi da je Luković “ekspert za sekte čiji je kvalitet i objektivnost rada nebrojeno puta verifikovan kako od građana tako i od domaće i inostrane stručne javnosti, a koji u MUP-u ima podršku”. Zoran D. Luković u svojim knjigama i javnim nastupima sve manjinske verske zajednice naziva sektama i njihove vernike predstavlja “kao ljude koji se bave prostitucijom, kao ljude koji se podsmevaju verskim praznicima i crkvenim službama, kao krivce za razvijanje zavisnosti i ubijanje slobodne volje pojedinca, kao vernike koji druge ljude gledaju kao demone, kao ljude koji žele da se obogate i imaju uticaj na centre moći, kao promotere specijalnog rata, kao donosioce smrti i razaranja”.

Svojim saopštenjem MUP Srbije napao je YIHR da širi “uskogrudost i jednoumlje” i da potpisuje “neosnovane krivične prijave”. Ovakve kvalifikacije predstavljaju otvoren napad na jednu nevladinu organizaciju, potpuno neprimeren pravilima demokratskog i otvorenog društva za koje se Vlada Republike Srbije deklarativno zalaže. Za pritisak na civilni sektor i otvoreno solidarisanje sa osobama koje šire versku mržnju ministar Jočić mora snositi odgovornost. Njegovo ostajanje na ovoj funkciji značilo bi da Vlada Republike Srbije stoji iza ovih stavova i da ceo njen sastav snosi odgovornost za posledice koje trpe pripadnici manjinskih verskih zajednica zbog delovanja Lukovića i njemu sličnih.