fbpx

YIHR zahteva da se spreči diskriminacija i zlostavljanje LGBT osoba u Srbiji

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) zahteva od Vlade Republike Srbije da spreči svako dalje kršenje ljudskih prava LGBT osoba i implementira međunarodno priznata i zagarantovana prava iz Povelje Ujedinjenih Nacija i drugih međunarodnih konvencija, koje garantuju zaštitu od bilo kakve diskriminacije i zlostavljanja na osnovu seksualne ili rodne pripadnosti ili orijentacije.

0 komentara