fbpx

Kosovska obaveštajna agencija odbila zahtev YIHR za informacije o prisluškivanju

Inicijativa mladih za ljudska prava na Kosovu (YIHR Kosovo) je saopštila da je Kosovska obaveštajna agencija (KOA) dvaput uskratila pristup javnim informacijama o presretnutim razgovorima (prisluškivanju).

0 komentara

Evropski sud za ljudska prava stao u zaštitu Sofije Todorović zbog progona i pretnji na društvenim mrežama

Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) prihvatio je zahtev za razmatranje predloga za određivanje privremene mere koji je inicirala Sofija Todorović, usled nepostupanja državnih organa Srbije po njenim krivičnim prijavama zbog progona i pretnji kojima je bila izložena na društvenim mrežama, saopštio je Fond za humanitarno pravo (FHP).

0 komentara