Inicijativa mladih za ljudska prava na Kosovu (YIHR Kosovo) je saopštila da je Kosovska obaveštajna agencija (KOA) dvaput uskratila pristup javnim informacijama o presretnutim razgovorima (prisluškivanju).

Odbijanje davanja informacija, prema YIHR Kosovo predstavlja kršenje Ustava i zakona.

Po saopštenju, 16. jula 2019. godine, Inicijativa se obratila KOA-i sa zahtevom za pristup javnim informacijama, tražeći informacije o broju slučajeva koje je KOA „presrela“ tokom 2018. godine.

Taj zahtev, zasnovan na Zakonu Kosova o pristupu javnim dokumentima i Odluke Evropskog suda za ljudska prava, KOA je odbila jer te informacije smatra „klasifikovanim (poverljivim)“, navodi se u saopštenju Inicijative mladih za ljudska prava.

YIHR je uputio i drugi zahtev koji je takođe odbijen, te je zato od Ombudsmana Kosova zatražila da ispuni svoje obaveze kao mehanizam zaštite, nadzora i unapređenja osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Institucija Ombudsmana je 27. septembra 2019. godine uputila pismo direktoru KOA-e, tražeći informacije o radnjama koje je preduzela u vezi sa zahtevom.

U odgovoru KOA od 11. oktobra 2019. godine ombudsman je obavešten o radnjama koje je ova institucija preduzela kao odgovor na zahtev YIHR.

Institucija Ombudsmana Kosova je između ostalog zaključila, da je pristup javnim dokumentima pravo garantovano Ustavom Kosova, saopštila je Inicijativa.