Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) organizovala je 11. jula odlazak na srebreničku komemoraciju u Potočarima. Na put je krenulo sedamdesetak građana, studenata, novinara, nevladinih aktivista iz Srbije i inostranstva.