Inicijativa mladih je uputila pisma predsednicima demokratskih parlamentarnih stranka koje su osvojile mesta u novom parlamentu Srbije, podsećajuči ih da je saradnja sa Haškim Tribunalom međunarodna obaveza Srbije i Crne Gore. Inicijativa mladih podseća da su vlasti u Srbiji i Crnoj Gori dužne da uhapse i isporuče sva ona lica koja su optužena pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju (ICTY), a koja se nalaze na teritoriji naše zemlje. Na ovakvo postupanje obavezuje ih članstvo u Ujedinjenim nacijama.

Neozbiljne su izjave koje su u javnosti poslednjih dana davali predstavnici političkih partija, kao i klauzule koalicionog sporazuma za manjinsku vladu u kojima se precizira da «neće biti isporučivanja sudu u Hagu za optužnice koje su zasnovane na komandnoj odgovornosti».

Pored obaveze koja proističe iz članstva u Ujedinjenim nacijama, u Srbiji i Crnoj Gori postoji i domaći zakon o saradnji sa Haskim tribunalom. Prve izjave predstavnika demokratskih partija u Srbiji pokazuju da ni buduće vlasti neće na adekvatan način raskinuti sa prošlošću. Nedostatak reakcije demokratske javnosti ukazuje da je Srbija nespremna da se suoči sa zločinima koji su počinjeni u njeno ime i da pred lice pravde izvede sve one koji su kršili ljudska prava i odredbe međunarodnog humanitarnog prava.

Inicijativa mladih smatra da izjave vodećih političkih partija i pojedinaca potvrđuju da nema jasnog i potpunog diskontinuiteta sa režimom Slobodana Miloševića i politikom koju je taj režim sprovodio. Nedopustivo je obamanjivati javnost izjavama da bilo koja političaka grupacija ima prava da određuje ko će biti isporučen Tribunalu u Hagu. Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju ima za cilj da kazni najodgovornije pojedince za teška kršenja Ženevskih konvecija i drugih međunarodnih pravila i doprinese procesu pomirenja u regionu. Suđenja koja su u toku pred ovim sudom, rasvetlice činjenice u vezi sa oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije. Vlasti u Srbiji moraju započeti punu i iskrenu saradnju sa Haškim Tribunalom i stvoriti uslove za fer i pravična suđenja pred domaćim sudovima, kako bi se žrtvama vratilo ljudsko dostojanstvo.

Pismo je upućeno predsednicima Demokratske stranke Srbije, Demokratske stranke, G 17 plus, Srpskog pokreta obnove, Nove Srbije, Demokratskog centra, Socijaldemokratske pratije, Socijaldemokratske unije i Građanskog saveza Srbije.