Inicijative mladih za ljudska prava na Kosovu i u Srbiji iskazuju duboku zabrinutost povodom sinoćnih dešavanja na severu Kosova.

Jučerašnja situacija nastala je kao rezultat odluke Vlade Kosova, odnosno mere reciprociteta, koja se tiče (ne)priznavanja srpskih ličnih dokumenta i registarskih tablica na teritoriji Kosova. Još jednom smo svedočili barikadama i nasilju, što dovodi do porasta međuetničkih tenzija, nesigurnosti i straha među građanima/kama.

Inicijativa poziva Vlade Kosova i Srbije, kao i sve građane/ke da se uzdrže od izjava i radnji koje mogu doprineti eskalaciji situacije na severu Kosova, ili promovišu međuetničku mržnju. Uzimajući u obzir rat u Ukrajini i sve što znamo o njemu, smatramo neprihvatljivim objave i izjave javnih funkcionera koje pozivaju na „denacifikaciju Balkana“. Takve radnje sprečavaju normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije i dodatno komplikuju svakodnevni život etničkih grupa u ovim državama.

Pozivamo da se posebna pažnja posveti lažnim vestima koje se tiču situacije na severu Kosova i da se nadležne institucije uključe u borbu protiv širenja takvih vesti, koje ugrožavaju ljudska prava, demokratske vrednosti, stabilnost i mir u društvu. Lažne vesti postoje kako bi se manipulisalo percepcijom stvarnosti i mišljenjem građana/ki sa ciljem direktnog podsticanja međuetničkih konflikata.

Umesto održavanja i podsticanja međuetničkih tenzija, Inicijativa zahteva od institucija Kosova i Srbije da budu veoma pažljive u ovakvim situacijama i da stave žrtve rata i preživele u centar javnog diskursa i kreiranja politika, kako se proces suočavanja sa prošlošću i izgradnje mira ne bi dalje otežavao. Takođe, Inicijativa podseća nadležne institucije na važnost garantovanja slobode kretanja uklanjanjem barikada na severu Kosova.

Inicijativa osuđuje sve nasilne radnje i zaoštravanje odnosa i apeluje na obe vlade i društva da se fokusiraju na dijalog i mirnu implementaciju dogovora između dve države. Presudno je da se fokus stavi na izgradnju mira, pomirenje i pravdu za žrtve, a ne podsticanje međuetničke mržnje.