U organizaciji UN Women, a povodom Međunarodnog dana žena, juče je u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu najavljeno pokretanje trogodišnjeg projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”. Takođe, na ovom događaju promovisana je i kampanja HeForShe/OnZaNju koja postizanje rodne ravnopravnosti ne tretira samo kao zadatak žena, već kao pitanje na kome treba zajedno da rade kako muškarci, tako i žene.

Predstavljeno je 8 mladih poznatih ličnosti (Agenti promene), poznate ličnosti koje učestvuju u kampanji su pretežno muškarci. Među ovih 8 lica našao se i Vukašin Marković, član grupe IRIE FM koji je 2017. godine ostao zapamćen po svojoj homofobičnoj objavi na društvenim mrežama. Naime, Vukašin Marković je odbio da njegov bend svira bez naknade na prošlogodišnjem Prajdu i uz to je na veoma podrugljiv i homofobičan način predstavio, prema njegovim rečima, usud da mu se tako nešto uopšte ponudi. Na kraju je svoje izlaganje zaključio rečenicom: “Zvečanska prokišnjava”.

Grubom zamenom teza, koristeći argument “Zvečanska”, iskazano je bazično nerazumevanje koncepta borbe za one čija su prava ugrožena. Borbu za prava žena je oduvek odlikovala solidarnost i podrška, kako međusobna, tako i prema drugim ranjivim grupama.Smatramo da osoba koja suštinski ne razume koncept zaštite ljudskih prava ne može ni u kom slučaju biti ni razmatrana kao kandidat za promotera zaštite prava bilo koje marginalizovane grupe i/ili pojedinaca.

Imajuću u vidu domet njegovih objava na društvenim mrežama kojih je i sam svestan, on je rešio da svoju popluarnost krajnje nedobronamerno iskoristi u svrhe dodatne marginalizacije čitave jedne grupe, te se takvim potezom sam diskreditovao za ulogu jednog od nosilaca kampanje koja se bavi pitanjima rodne ravnopravnosti i ravnopravnosti uopšte. Budući da je tim činom pokazao suštinsko nerazumevanje ljudskih prava, sa razlogom postavljamo pitanje – Kako i na koji način će Vukašin Marković biti agent promene pri dostizanju rodne ravnopravnosti?

Ovom prilikom ističemo da nemamo nameru da umanjimo značaj OnZaNju kampanje. Naprotiv, verujemo u njenu važnost te zbog toga ukazujemo na propust koji preti da naškodi samoj srži ideje, a poštovanje ljudskih prava dodatno naruši.

Udruženja:
AS centar
Da se zna!
Egal
Gej lezbejski info centar
Inicijativa mladih za ljudska prava
LGBT Srbija
Žene u crnom

Grupa IZAĐI