Inicijativa mladih za ljudska prava je na konferenciji održanoj u beogradskom Medija centru u petak, 24. oktobra, zaključila da je regionu Zapadnog Balkana potreban ozbiljan i sistematski dijalog o načinu na koji treba uspostaviti Regionalni program razmene mladih, sa posebnom diskusijom o samom sadržaju tog programa.

U ovaj proces moraju biti uključene vlade svih država u regionu, ali i brojne organizacije civilnog društva koje više od dve decenije intenzivno rade na programima prekogranične saradnje. Glavni zadatak Inicijative u procesu zagovaranja uspostavljanja programa razmene mladih jeste pridobijanje političke podrške.

„U regionu postoje brojne inicijative za saradnju, ali ta saradnja mora biti sadržajnija, konkretnija i iskrenija. Da bismo to postigli, potrebna nam je podrška političkog establišmenta u regionu“, kazao je Edin Koljenović iz Inicijative u Crnoj Gori. On je najavio da će predstavnici Inicijative sledeće nedelje u Podgorici razgovarati o Regionalnom programu razmene sa ministrom spoljnih poslova i evropskih integracija, Potpredsednikom Skupštine Crne Gore, predstavnicima Univerziteta i Ministarstva prosvete. Proteklih nedelja predstavnici Inicijative su započeli razgovor na ovu temu sa političkim strankama i institucijama na Kosovu i u Hrvatskoj, a u planu su i posete Sarajevu, Banjaluci i Briselu.

Edona Tolaj iz Prištine glavne izazove za uspostavljanje zvaničnog programa razmene mladih vidi upravo u nedostatku društvene i političke podrške za ovu ideju. Ona je iznela više primera na osnovu kojih se vidi da je mobilnost mladih u regionu ponekad otežana ili onemogućena, što se, zbog nepriznavanja dokumenata i komplikovanih procedura za vizu, najčešće dešava na relaciji Kosovo – Bosna. Predstavnica Inicijative na Kosovu smatra da je uloga nevladinih organizacija da kroz dijalog sa institucijama insistiraju na rešavanju ovih problema.

Ne možemo raditi razmenu mladih na kvalitetan način, ako ne otvorimo teške teme i ne pronađemo načine da prevaziđemo prepreke koje proizilaze iz razgovora o događajima iz prošlosti

Kroz Inicijativine programe razmene je prošlo više od 15 hiljada mladih. Njeni osnivači su pre 11 godina bili svesni važnosti upoznavanja, komunikacije, razmene ideja i perspektiva u regionu. Brojna su svedočanstva mladih ljudi čija je perspektiva regiona potpuno izmenjena nakon učešća u programima razmene. Nedim Jahić iz Sarajeva smatra da nedostatak komunikacije među mladima produbljuje političke i društvene nesuglasice i da lideri država u regionu moraju biti svesni problema koje proizvodi nepostojanje dijaloga. On je pozvao predstavnike vlasti da se ugledju na kolege iz Nemačke i Francuske koji su se pre 50 godina odlučili za saradnju i time otvorili prostor za razvoj Evrope kakvom je danas poznajemo. „Ako regionalna komunikacija izostane, na Balkanu neće biti napretka. Uko

liko se ne okupimo oko saradnje, kao region ćemo ostati minorni, mali i nebitni na globalnom nivou,“ zaključio je Jahić.

Kapaciteti civilnog društva imaju određene domete kada se govori o programima razmene mladih. Kada bi država preuzela na sebe ovaj zadatak, broj učesnika u programima bi bio znatno veći, ali i sam društveni uticaj tog programa. Mario Mažić iz hrvatske Inicijative smatra da je orgomno simboličko značenje ako države sprovode ovakve programe. „Takav gest bi značio njihovu jasnu političku orijentaciju koja gleda ka regionalnoj saradnji i izgradnji budućih generacija na drugačijim temeljima, njihovu posvećenost stvaranju uslova za poverenje među posleratnim generacijama“, izneo je Mažić i dodao da civilno drušvo možda nema dovoljno kapaciteta da državama nameće neke politike, ali ima obavezu da predloži modele za koje zna da u praksi imaju efekta.

Anita Mitić iz Inicijative u Srbiji je najavila osnivanje široke koalicije organizacija koje imaju iskustvo u sprovođenju programa razmene u regionu i posebno istakla važnost onih organizacija koje se u svom radu bave nasleđem ratne prošlosti. „Ne možemo raditi razmenu mladih na kvalitetan način, ako ne otvorimo teške teme i ne pronađemo načine da prevaziđemo prepreke koje proizilaze iz razgovora o događajima iz prošlosti“.

Inicijativa mladih za ljudska prava dugi niz godina radi na pokretanju razgovora o institucionalizaciji programa razmene mladih u regionu. U maju prošle godine dobila je podršku predsednika Hrvatske Iva Josipovića. Razgovor o ovoj inicijativi je dobio veću vidljivost nakon što je premijer Srbije Aleksandar Vučić na Konferenciji o Zapadnom Balkanu, održanoj u avgustu u Berlinu, u cilju poboljšanja regionalne saradnje predložio osnivanje unije mladih u zemljama bivše Jugoslavije i Albaniji.