Preko 40 naučnika/ca, proferosa/ki, studenata/kinja i aktivista/kinja prisustvovalo je predstavljanju nove knjige dr Orli Fridman “Memory Activism and Digital Practices After Conflict: Unwanted Memories”, koja istražuje komemorativni aktivizam u Srbiji, gde su istine o bliskoj prošlosti u velikoj meri potisnute. Na promociji knjige, koja je organizovana u Endžio Habu, govorili su autorka knjige dr Orli Fridman, kao i dr Jelena Lončar, Marko Milosavljević, dr Vjolca Krasnići, dr Ivana Spasić, dok je panel moderirao dr Igor Štiks.

Prema rečima moderatora dr Igora Štiksa knjiga “Memory Activism and Digital Practices After Conflict” je “fantastično napisana” , i “iako je napisana kao akademska knjiga, predstavlja odličnu političku knjigu, jer govori o nama samima”. Nakon uvodnog izlaganja moderatora, panelisti/kinje dali su svoja viđenja knjige “Memory Activism and Digital Practices After Conflict”, kao i tema koje knjiga obrađuje i time doprineli diskusiji. 

Dr Krasnići pozdravila je istraživanje koje je sprovela dr Fridman, a koje se bavi politikama sećanja i koja proučava prošlost i načine na koji ona oblikuje život zajednica u sadašnjosti. Takođe, dr Krasnići je istakla kako knjiga “Memory Activism and Digital Practices After Conflict” pokazuje kako “kako sećanja, koja je uvek fragmentarna, ima emancipatorski potencijal za izgradnju mira”.

Da je dokumentovanje aktivistkičkih praksi jedan od ključnih aspekata komemorativnog aktivzma, jer dozvoljava generacijama aktivista/kinja da uče jedni od drugih i unapređuju postojeće prakse, istakla je dr Spasić. Pored toga, dr Spasić je naglasika da kniiga “Memory Activism and Digital Practices After Conflict” ostavlja prostora za “dalje promišljanje postojećih praksi”. 

Kako je knjiga “Memory Activism and Digital Practices After Conflict” dala glas civilnom društvu sa Zapadnog Balkana, posebno omladinskim aktivistima i aktivistkinjama, zbog njene lokalne, a ne internacionalne perspektive, rekla je dr Lončar. Takođe, dr Lončar je istakla kako je važno umrežavanje i solidarnost između društvenih pokreta.

Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za ljudska prava pohvalio je što knjiga izlazi iz sveprisutnog etnonacionalističkog okvira žrtve.  On je takođe pričao i o diskursu #hashtag komemorativnog aktivizma i kako digitialni i fizički aktivizam moraju da rade zajedno. Takođe, Milosavljević je naglasio značaj razumevanja pozicije Drugog u okviru aktivističkih praksi kao i mogućnosti za promenu perspektive kroz aktivizam.

Na kraju, dr Fridman je odgovorila na sva postavljena pitanja o digitalnom aktivizmu, kao i o uspešnim pričama komemorativnog aktivizma. Dr Fridman se zahvalila prisutnima i istakla da je knjiga  “Memory Activism and Digital Practices After Conflict” proizvod gotovo dve decenije njenog istraživačkog rada.

Događaj je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji, u saradnji sa Departmanom za studije politike Fakulteta za medije i komunikacije. Razgovor o knjizi  dr Orli Fridman “Memory Activism and Digital Practices after Conflict” deo je projekta “Zagovaranjem, artivizmom i obrazovanjem do zaustavljanja poricanja genocida i jačanja procesa pomirenja” . Projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke. Nemačka podržava napore u uspostavljanju participativne kulture sećanja, regionalne saradnje i pomirenja u regionu Zapadnog Balkana.