Inicijativa mladih za ljudska prava pozdravlja stavljanje Predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, na dnevni red rasprave u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Smatramo da je ovaj sporazum od posebnog značaja za sve mlade ljude u regionu Zapadnog Balkana, naročito u trenutku  kada su političke tenzije na najvišem  nivou. U svetlu održavanja sastanka ministra spoljnih poslova država Zapadnog Balkana u Italiji i večere premijera u Briselu, istog dana, verujemo da je dijalog jedini mehanizam za rešavanje regionalnih problema.

Regionalna kancelarija za saradnju mladih omogućiće širu perspektivu sagledavanja regionalnih problema i dijalog mladih na Zapadnom Balkanu. Inicijativa veruje da trajnom pomirenju u regionu možemo da se nadamo tek kada svi mladi budi imali priliku i podsticaj da putuju, da se sastaju, da razgovaraju i večeraju zajedno.

Podsetimo, predstavnici Inicijative mladih za ljudska prava razgovarali su u decembru mesecu sa poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije o Predlogu zakona kojim će biti potvrđen sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije. Tom prilikom je zatražena podrška svih političkih stranaka kako bi ovaj sporazum bio što pre izglasan u Narodnoj skupštini. Inicijativa očekuje od narodnih poslanika, ne samo da glasaju za ovaj zakon, već da iskoriste vreme za diskusiju kako bi poslali zajedničku snažnu poruku ohrabrenja mladima u Srbiji da se povežu sa vršnjacima u regionu.

Inicijativa još jednom poziva sve političke stranke i narodne poslanike da interes mladih u regionu, i njihovu budućnost stave ispred prilike da se kritikuje regionalna ili spoljna politika aktuelne vlasti. Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RKSM) ima potencijal da napravi istorijski pomak, ali je samoj kancelariji i prvom Generalnom sekretaru Đuru Blanuši neophodna najšira podrška za to.

Inicijativa mladih za ljudska prava zalaže se već sedam godina za ideju da se u regionu Zapadnog Balkana osnuje institucija po ugledu na Francusko-nemačku kancelariju za mlade koja se pokazala kao veoma uspešan mehanizam za pomirenje u post-konfliktnim društvima. Deklaraciju o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RKSM) potpisali su 4. jula 2016. godine u Parizu, premijeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Potpisivanje ove Deklaracije predstavlja krunu napora država u regionu, ali i civilnog sektora i međunarodnih partnera, na uspostavljanju trenutno najznačajnijeg mehanizma za pomirenje u regionu.