Inicijativa mladih za ljudska prava i Francusko-nemačka kancelarija za mlade (OFAJ/ DFJW), pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Francuske i Ambasade Savezne Republike Nemačke, organizovale su prvu Open Space konferenciju posvećenu Regionalnoj kancelariji za saradnju mladih na zapadnom Balkanu (RKSM) u ponedeljak, 23. januara 2017. godine u prostorijama Francuskog kulturnog centra u Beogradu. Na Open Space konferenciji je učestvovalo 20 mladih ljudi iz Srbije koji su imali priliku da u neformalnoj atmosferi predlažu teme, daju sugestije i debatuju o tome kako bi Regionalna kancelarija trebalo da funkcioniše.

U prvom delu konferencije, gde su učesnici predložili ukupno 13 tema, a zatim se podelili u grupe i diskutovali o njima, najviše reči bilo je o promociji RKSM-a, povezivanju mladih putem preduzetništva, edukaciji o ratnoj prošlosti, sličnostima i razlikama u odnosu na postojeće ERASMUS+ projekte, kao i o mogućnostima za privlačenje potencijalnih donatora. Nakon diskusija u prvom delu, glasovima učesnica i učesnika izabrano je šest tema koje su detaljnije analizirane.

Rezultati rada mladih iz Srbije predstavljeni su u Gete Institutu, na panel diskusiji koju su ambasade Francuske i Nemačke organizovale povodom 54. godišnjice Jelisejskog sporazuma, čijim potpisivanjem su se ove dve države obavezale na rad na pomirenju. Tokom diskusije Tokom diskusije na kojoj su govorili Kristin Moro (ambasadorka Republike Francuske), Aksel Ditman (ambasador Savezne Republike Nemačke), Snežana Klašnja (pomoćnica ministra za omladinu i sport) i Milica Škiljević (omladinska predstavnica Srbije u Upravnom odboru RKSM-a) razgovaralo se o Francusko-nemačkoj kancelariji za mlade kao inspiraciji za osnivanje Regionalne kancelarije na zapadnom Balkanu.

IMG_2469

Učesnici Open Space konferencije predstavili su preporuke o tome šta bi trebalo da bude fokus rada RKSM-a. Prva grupa je diskutovala o ulozi Regionalne kancelarije za saradnju mladih u procesu pomirenja, zaključivši da bi Regionalna kancelarija, zajedno sa REKOM-om, u budućnosti trebalo da radi na edukaciji mladih o prošlosti. Druga grupa je obrađivala temu regionalne saradnje kroz preduzetništvo, predloživši da RKSM radi na inspirisanju preduzetničkog duha kod mladih kroz razmenu informacija, ideja i veština. Treća grupa je odabrala da se bavi problemom nedovoljne mobilnosti mladih na zapadnom Balkanu. S obzirom da u zemljama u regionu ne postoji velika mobilnosti mladih, zaključak ove grupe je da bi u tom aspektu RKSM mogla da preuzme uspešne prakse drugih programa mobilnosti koji postoje u Evropi. Četvrta grupa je razmatrala pitanje promocije Regionalne kancelarije. Zaključeno je da na tom polju nije urađeno dovoljno i da je, putem medija i drugih vidova promocije, potrebno RKSM približiti mladima koji će biti njeni korisnici. Peta grupa se bavila pitanjem neformalnog obrazovanja i njegovim priznanjem i promovisanjem od strane zvaničnih obrazovnih institucija. Na kraju, šesta grupa je diskutovala o finansiranju Regionalne kancelarije i zaključila da bi, osim država, i privatne kompanije trebalo motivisati da doniraju novac za mobilnost mladih, ali i da postanu aktivni partneri Regionalne kancelarije.

Preporuke koji su mladi kao prijatelji RKSM-a kreirali na Open Space konferenciji biće predstavljeni Upravnom odboru Regionalne kancelarije, dok će za mlade širom regiona u narednom periodu biti organizovane slične konferencije.