Inicijativa mladih za ljudska prava poziva urednike i izdavače štampanih medija u Srbiji da prekinu sa govorom mržnje, pristrasnim izveštavanjem i prikrivanjem činjenica u svojim izveštajima o događajima na Kosovu i zauzmu nezavisnu poziciju u odnosu na zvaničnu politiku Beograda. Apelujemo na novinarska udruženja da reaguju zbog pružanja nerealne slike situacije na Kosovu i prikrivanja informacija, kao i na javna tužilaštva da, poštujući zakon, sankcionišu i spreče širenje nacionalne, verske i svake druge mržnje u medijima.

Nakon sprovedenog istraživanja “Slika medijskog izveštavanja o Kosovu u Srbiji”, zaključak je da štampani mediji o situaciji na Kosovu izveštavaju pristrasno i nepotpuno, oslanjajući se gotovo isključivo na srpske izvore i, uglavnom, ignorišući ili iskrivljujući informacije koje dolaze iz kosovskih institucija, kao i institucija međunarodne zajednice na Kosovu.

U izveštavanju štampe o Kosovu očigledna je tendencija prikazivanja celokupne situacije, a naročito položaja Srba, u što gorem svetlu, da bi se ojačalo uverenje javnosti u Srbiji da nema napretka u ostvarivanju standarda koje je međunarodna zajednica postavila kao preduslov za određivanje konačnog statusa Kosova. Takođe, poruka koju mediji uporno šalju obeshrabruje povratak srpskih izbeglica na Kosovo. Zbog orkestrirane agitacije protiv nezavisnosti Kosova, kojoj je većina štampanih medija naklonjena, javnost u Srbiji uskraćena je za realnu i potpunu sliku odlučivanja o budućem statusu Kosova.

Govorom mržnje protiv Albanaca koji se i dalje širi štampanim medijima u Srbiji jačaju već ionako velike predrasude prema Albancima. U srpskoj štampi, Albanci se i dalje nazivaju rasisitičkim terminom “Šiptari” a, recimo, u uglednom srpskom nedeljniku NIN, ceo Albanski narod naziva se “neprijateljskim“, dok Politika piše da “higijena Albancima nije jača strana“.