Inicijativa mladih uz podršku Švedskog helsinškog odbora za ljudska prava pokrenula je pravni internet portal „Law Initiative“ koji se nalazi na adresi www.lawinitiative.com. Portal treba da doprinese uspostavljanju vladavine prava u Srbiji, boljoj koordinaciji pravnika, poboljša informisanost pravnika Srbije o domaćim i međunarodnim pravnim pitanjima i propisima i da na taj način utiče na poboljšanje funkcionisanja pravnog sistema, odnosno uspostavljanje vladavine prava. Takođe, građani će u okviru foruma na ovom sajtu moći da iznose svoje pravne probleme i da dobiju pravne savete koje će davati pravnici koji na forumu diskutuju.