Inicijativa pozdravlja potpisivanje deklaracije o unapređenju regionalne saradnje mladih u zemljama bivše Jugoslavije i Albaniji koje se desilo danas u Beču na Samitu o zapadnom Balkanu.

Inicijativa već trinaest godina radi na povezivanju mladih u zemljama bivše Jugoslavije i paralelno sa tim poziva vlade da na sebe preuzmu zadatak uspostavljanja intenzivnije saradnje mladih u regionu.

Inicijativa veruje da je bečkom deklaracijom učinjen pozitivan iskorak ka izgradnji stabilnosti u regionu. Uključivanje mladih u regionalne tokove postavlja sigurne temelje za proces pomirenja u zemljama bivše Jugoslavije, kao i raskid sa dosadašnjom praksom koja nije inspirisala saradnju. Zahvaljujućii tome mladi u regionu su otuđeni jedni od drugih, ne poznaju se i veoma često imaju duboko ukorenjene predrasude prema susedima.

Radeći na programima prekogranične saradnje u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu, Inicijativa se uverila da uspostavljanjem ličnih kontakata mladi najlakše odbacuju negativne predstave koje imaju o narodima u regionu. Na taj način postaju svesni da sa mladima iz okruženja imaju mnogo više sličnosti nego razlika, da dele iste probleme i da mogu da se udruže kako bi zajedno radili na rešavanju nekih od tih problema.

Inicijativa veruje da će u narednom periodu sve vlade u regionu uložiti napore da kancelarija za regionalnu saradnju mladih što pre počne sa radom, kao i da će biti obezbeđena finansijska i sva druga sredstva da ona nesmetano funkcioniše. Inicijativa poziva da se uklone sve prepreke za mobilnost mladih koje postoje u regionu, kako one koje se tiču slobode kretanja, tako i one koje onemogućavaju razmenu kroz obrazovne sisteme.

Inicijativa se nada da će vlade u regionu imati razumevanja za važnost otvaranja tema u vezi sa nasleđem ratne prošlosti i da će buduća kancelarija za unapređenje regionalne saradnje mladih funkcionisati kao delotvoran mehanizam za suočavanje sa tim nasleđem.

Kako bi rezultati rada sa mladima kroz programe razmene u regionu bili vidljiviji, potrebno je graditi poverenje na nivou regiona. Inicijativa veruje da će to poverenje biti uzajamno razvijano na institucionalnom nivou i da ga neće narušavati bombastične izjave političara koje se koriste na unutrašnjem planu, a ozbiljno narušavaju regionalnu saradnju.