Prvo pripremno ročište po tužbi troje aktivista Inicijative protiv SNS-a održano je danas pred Trećim osnovnim sudom u Beogradu. Troje povređenih aktivista Inicijative mladih za ljudska prava su 4. aprila prošle godine podneli Trećem osnovnom sudu u Beogradu privatnu tužbu za naknadu materijalne i nematerijalne štete protiv Srpske napredne stranke zbog odgovornosti za organizaciju javnog okupljanja na kome su napadnuti, prebijeni i kad im je razbijen automobil.

Na pripremnom ročištu advokat troje aktivista izneo je tužbu uz niz podataka koji pokazuju da je nad aktivistima izvršeno nasilje i da je Srpska napredna stranka organizovala, pozivala i promovisala tribinu na kojoj je gost bio Veselin Šljivančanin. U prilog tužbi advokat troje aktivista podneo je i snimak izjave od 18.01.2017. godine Vladimira Gaka, predsednika opštine Inđija i člana SNS-a, koji je bio prisutan na trbini. Takođe, drugi prilog tužilaca je izvod sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava 42461/2013 od 17.05.2016 u slučaju Karacsonz i drugi protiv Mađarske, koji je relevantan za slučaj zbog prava na slobodu izražavanja kroz pokazivanje  transparenta na javnom skupu.

S obzirom da iz nepoznatih razloga advokat SNS-a nije dobio dokazne priloge koji idu uz tužbu, a koji su poslati Srpskoj naprednoj stranci od strane suda, sud je zakazao još jedno pripremno ročište i da dao rok od mesec dana da se izjasni o navodima iz podneska odnosno priloga uz tužbu. Sud je zakazao odlaganje pripremnog ročišta za 10. maj ove godine što će predstavljati godinu i po dana od incidenta u Beški. Ročištu su u svojstvu javnosti prisustovali predstavnici Balkanske istraživačke mreže (BIRN) i Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM).

Inicijativa izražava bojazan da suđenje neće biti vođeno u razumnom roku ali i ovom prilikom apeluje na sudske organe ove zemlje da su dužni da ispitaju i procesuiraju sve odgovorne za nasilje. Svoju nezavisnost sudovi treba da pokažu upravo u slučajevima poput ovog gde se ispituje odgovornost vladajuće stranke za nasilje koje se dogodilo zbog izražavanja protesta- kome je umesto argumenata- odgovoreno pesnicama.