Pismo Inicijative ministru Nebojši Stefanoviću: “Nakon otkrivanja masovne grobnice slede hapšenja, a ne priznanja za jedinice koje su u sakrivanju leševa učestvovale”

Ministre Stefanoviću,

Prošlo je punih 18 godina od kada su u naselju Batajnica, u okviru policijskog poligona SAJ-a, na samo petnaestak kilometara od centra Beograda pronađena 744 posmrtna ostatka civila – kosovskih Albanaca stradalih 1999. godine u zločinima tokom rata na Kosovu.

MUP Srbije kao i SAJ, čijoj ste proslavi Dana jedinice danas prisustvovali, učestvovali su u prikrivanju leševa žrtava ratnih zločina na Kosovu (1999 – 2001) na prostoru Centra za obuku SAJ u Batajnici, stoga u ovoj, ali i svakoj sličnoj prilici kao što je proslava Dana jedinice morate pokazati odgovornost i barem iskazati poštovanje za 744 civila čija su tela skrivana na strelištu jedinice MUP-a Srbije pune dve godine.

Osim 744 leša kosovskih Albanaca u Batajnici, masovne grobnice sa posmrtnim ostacima kosovskih Albanaca pronađene su i u Petrovom selu (61 telo), kod jezera Perućac (84 tela), kao i u masovnoj grobnici Rudnica (52 tela).

Podsećamo Vas i da su, iako se rat na Kosovu završio pre dve decenije, zločini srpske policije, vojnih i paravojnih snaga nad albanskim stanovništvom još uvek tabu tema u javnosti. Bez obzira na to što je ova tema i dalje tabu, ubistvo i prikrivanje 744 leša daje Vama odgovornost, kao ministru policije, da ispitate sve osobe koje su bile odgovorne za operaciju skrivanja leševa.

Prema podacima Fonda za humanitarno pravo operacija uklanjanja leševa albanskih civila sa Kosova i njihovog pokopavanja isplanirana je u samom državnom vrhu, a da su u sprovođenju naređenja o skrivanju tela učestvovali danas ljudi od ugleda u srpskom društvu – Obrad Stevanović, Petar Zeković, Dragan Ilić, Vladimir Aleksić, Desimir Radić, Goran Radosavljević Guri i brojni drugi načelnici SUP-ova i OUP-ova MUP-a Srbije.

U Dosijeu Fonda za humanitarno pravo “Uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu: Operacija skrivanja tela” utvrđeno da je u operaciji skrivanja leševa učestvovalo više od 100 osoba koje su bile visokorangirani službenici MUP-a Srbije.

Ministre Stefanoviću, posle otkrivanja masovne grobnice slede hapšenja, a ne priznanja za jedinice koje su u skrivanju leševa učestvovale.

Ovom prilikom pozivamo Vas i Ministarstvo unutrašnjih poslova na čijem ste čelu da ispita sve navode gorenavedenog Dosijea Fonda za humanitarno pravo i utvrdi odgovornost i procesuira službenike MUP-a koji su učestvovali u operacijama skrivanja leševa.

Izvinjenje porodicama žrtava i preuzimanje odgovornosti za zločine i operacije koje je MUP sprovodio tokom i neposredno nakon rata na Kosovu minimum je koji možete učiniti kao aktuelni ministar unutrašnjih poslova.

 

Inicijativa mladih za ljudska prava

U Beogradu,

18.12.2019.

 

Foto: mup.gov.rs