U utorak, 22. septembra, otvorena je zajednička kancelarija Inicijative i Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (Centar) u Subotici potpisivanjem memoranduma o saradnju.

Na pres konferenciji koja je pratila otvaranje, govorilo se o trenutnom stanju tražioca azila, spremnosti Republike Srbije i lokalnih organa na krizu sa izbeglicama ali i o potencijalnim budućim koracima država u regionu.

Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, tom prilikom rekao je i da: “Ukoliko Hrvatska zatvori granice na način kako je to uradila Mađarska, možemo da očekujemo duže zadržavanje ljudi u Srbiji i u tom slučaju će i Subotica biti pogođena.” S druge strane, Srbija nije spremna da primi hiljade ljudi koji žele da borave duže vreme jer je kapacitet za trajni prihvat moguć za 800 ljudi.

Milimir Vujadinović, član Gradskog veća za socijalu rekao je da su gradske vlasti pokušavale da razgovaraju sa njima, kako bi javnim prevozom preusmerili svoju rutu, ali oni su to odbili: “Mi ih silom sigurno nećemo terati, prihvatilište za migrante će biti završeno do hladnih dana i to je ono što mi kao grad možemo da uradimo”, dodao je Vujadinović.

Zajednička kancelarija Inicijative i Centra će se raditi na lokalu tako što će, osim pružanja pomoći u sredstvima za ličnu higijenu, šatorima i svemu onome što je ljudima potrebno, prikupljati informacije na terenu, pružiti izbeglicama zdravstvenu pomoć, kao i psihološku podršku onima koji se nalaze u teškom položaju.

Paralelno sa tim, kancelarija će organizovati edukacije u srednjim školama i kampanje koje će za cilj imati da spreče porast ksenofobije u društvu. Iako je do sada pohvalna reakcija, ne samo medija i predstavnika vlasti, već građana i građanki – postoji strah da će taj entuzijazam opasti u danima koji dolaze. “Svakako, država ne može da se osloni samo na dobru volju građana, već mora da ima jasnu strategiju i plan za naredne godine. Nevladin sektor je tu, kao i uvek – spreman da pomogne. I to je ono što ćemo mi raditi u Subotici”, dodala je Anita Mitić.

Attachments