Grupa nastavnica iz Osnovne škole “Dragiša Luković Španac” u Kragujevcu održala je poseban čas 2. novembra 2023. godine svojim učenicima i učenicama na temu uloge igračaka u svetu odrastanja dece tokom rata.

Kao pripremu za ovaj čas, učenici/e su nastavnicama dostavili/e fotografije svojih igračaka i priče o tome kako su ove igračke doživljavali/e tokom svog odrastanja. Na početku časa, oni/e su ove priče prezentovali/e pred grupom. Doživljaji igračaka su se razlikovali, pa se jedan broj učenika/ca izjasnilo da su im igračke bile samo predmet zabave, dok su neki drugi govorili o tome da su im za igračke vezane brojne uspomene, koje često opet vezuju za sebi bliske i drage osobe.

Njima je zatim pokazana fotografija ošišane barbike, lutke koja je deo eksponata Muzeja ratnog detinjstva u Sarajevu, a priča “Barbika sa novom frizurom” je potom ispričana grupi učenika/ca. Ova ratna priča iz perioda Sarajeva pod opsadom govori o Sumeji kojoj je mama nabavila barbiku menjajući je za nove nepropusne čizme. Izazvani/e ovom pričom, učenici/ce su se podelili/e u dve grupe. Grupa koja je smatrala da su prioritet morale biti čizme, istakla je vrednosti istrajnosti i odgovornosti koja bi stajala iza odluke da je majka odabrala da ne menja čizme, a grupa koja je u prvi plan stavljala barbiku, istakla je da ta barbika nije bila dečiji hir koji je majka odlučila da isprati, već je to bio beg od ružne realnosti, koje nijedno dete ne treba da proživljava. 

Cilj ovog časa bilo je razvijanje svesti o bezbrižnosti detinjstva u ratu, upoznavanje učenika i učenica sa načinom i uslovima života tokom rata, zaključivanje na osnovu ispovesti, iznošenje ličnog mišljenja, vršnjačko učenje, jačanje emocionalno-psiholoških faktora u razvoju dece, i razvijanje empatije i kritičkog mišljenja.

Učenici/ce su imali/e brojna pitanja za kraj ovog časa, dok je jedan učenik upitao zbog čega čuvamo nešto kao uspomenu što nas podseća na nešto loše što se dogodilo.

 

Aktivnost je realizovana u sklopu projekta A Peace Education Package for Teachers and Students, u kome Inicijativa mladih za ljudska prava učestvuje kao partnerska organizacija sa Hrvatskom edukacijskom i razvojnom mrežom za evoluciju sporazumijevanja (HERMES) i Fondacijom Muzej ratnog detinjstva iz Holandije, a realizuje se uz podršku Erasmus+ programa.