U Osnovnoj školi „Dušan Vuksović Diogen” u Bečmenu 4. novembra je održan čas na temu vođenja dnevnika tokom odrastanja dece u ratu.

Učenici i učenice podeljeni su u četiri grupe, svaka sa svojim isečkom priče iz dnevnika, koje su pažljivo analizirali kako bi bolje razumeli život dece suočene s ratom. 

Svaka grupa je analizirala uslove života, misli i osećanja koje su deca izražavala u svojim dnevnicima. Razgovarali su o strahu, nadi, zaljubljenosti i izazovima sa kojima su se deca u ratu suočavala svakodnevno. 

Ovaj pristup omogućio je učenicima i učenicama da razviju empatiju, dublje povezivanje sa pričama dece iz rata, kao i razumevanje životnih priča dece koja su odrasla u okolnostima koje su znatno drugačije od njihovih. 

Učenici/ce su imali/e brojna pitanja za kraj ovog časa, a jedno od njih bilo je da li su neki od autora/ki ovih dnevnika živi i da li bi mogli da ih upoznaju. Isečci iz dnevnika koji su korišćeni deo su eksponata Muzeja ratnog detinjstva u Sarajevu.

Aktivnost je realizovana u sklopu projekta A Peace Education Package for Teachers and Students, u kome Inicijativa mladih za ljudska prava učestvuje kao partnerska organizacija sa Hrvatskom edukacijskom i razvojnom mrežom za evoluciju sporazumijevanja (HERMES) i Fondacijom Muzej ratnog detinjstva iz Holandije, a realizuje se uz podršku Erasmus+ programa.