Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) tokom izrade modela nacionalne strategije protiv nasilja, pokreće kampanju Jer im se može koja ima za cilj da ukaže na nasilje koje je u našem društvu sve prisutnije i sa kojim se državne institucije već duži niz godina ne obračunavaju na odgovarajući način.

U prvoj polovini novembra na radnoj konferenciji koja će u Beogradu okupiti predstavnike državnih institucija, nevladinih organizacija i eksperte iz ove oblasti, biće predstavljen nacrt strategije koja nudi predlog za sistematsko rešavanje problema nasilja. U Srbiji postoji nekoliko parcijalnih strategija za borbu protiv nasilja u različitim segmentima društva, ali na nivou institucija ne postoji sveobuhvatan program za trajnije rešavanje.

Fokus nacrta ove strategije je nasilje među mladima i nad ženama. Kroz višemesečnu kampanju, Inicijativa je obišla deset gradova u Srbiji i sa srednjoškolcima razgovarala o tome kakve promene bi oni voleli da vide u svom okruženju, a koje bi im bile korisne u borbi protiv nasilja kome svakodnevno svedoče.

Oni uočavaju brojne propuste u funkcionisanju mehanizama koje je država uvela kako bi se povećala bezbednost u školama. Većina njih smatra da su školski policajci loše rešenje u praksi jer nisu prisutni sve vreme u školama i ne poznaju učenike. Sprečavanje nasilja, kako kažu srednjoškolci, moguće je samo uz inicijativu roditelja, kao što je slučaj u jednoj gimnaziji u Nišu u kojoj su roditelji angažovali privatno obezbeđenje uz koje se učenici osećaju sigurnije: “Kad god je neki problem, mi zovemo čika Nešu. On uvek sve reši. I sve nas poznaje po imenu, tako da zna i kada se neko sa strane uvuče u školu”, objašnjavaju srednjoškolci.

Kao najveći problem izdvojili su nepoverenje u institucije za koje veruju da ih neće zaštititi ukoliko budu dovoljno hrabri da prijave nasilje, kao i to da one koji su za nasilje odgovorni neće na adekvatan način procesuirati.

Nepoverenje koje srednjoškolci imaju u institucije, kako škole, tako i druge državne organe, nije iznenađujuće s obzirom na neefikasnost države u domenu prevencije i kažnjavanja nasilja, pogotovo u slučajevima koji su poznati u medijima: Uroš Mišić, Miloš Radisavljević Kimi, Ivan Bogdanov, Miša Vacić, Mladen Obradović…

Ovim lošim primerom koji država daje svojim građanima – da se nasilje ne kažnjava, već nagrađuje – Inicijativa se bavi u svojoj kampanji Jer im se može, kako kroz video, tako i kroz veb sajt kampanje: www.jerimsemoze.rs.

Više o kampanji pronađite na Fejsbuk strani kampanje.

Ovaj projekat Inicijativa sprovodi u okviru programa  „Građansko društvo za budućnost“ u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

DISCLAIMER